deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Arhiva_2016
deco Arhiva_2015
deco Arhiva_2014
deco Arhiva_2013
deco Arhiva_2011
deco Arhiva_2011
deco Arhiva_2010
deco Arhiva_2009
deco 2006
deco 2006
deco 2006
deco izlozba fotografija
 

eu kuca

Soc

Soc

Soc

Soc

Soc

Soc

Soc

Soc

deco


10.12.2009.

U HAGU OBELEŽEN MEÐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

10. decembar je širom sveta obeležena 61. godišnjica Univerzalne Deklaracije o Ljudskim Pravima i ovaj dan se širom sveta slavi kao Medunarodni dan ljudskih prava. Tim povodom je u Hagu ispred zgrade Medunarodne palate Pravde održan marš za ljudska prava. Ovaj marš je okupio nekoliko stotina ucesnika iz 20-tak zemalja sveta. Organizatori dogadaja su Global Human Rights Defence (GHRD), the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) i Evropska mreža FLARE (Freedom Legality and Rights in Europe) ciji je clan i PROTECTA. Sve ove organizacije zajedno su po prvi put izradile Manifest ljudskih prava (MANIFESTO for Human Rights) koji je ispred civilnog društva predat celnicima medunarodnih institucija koje imaju svoje sedište u Hagu. Manifest je takode prezentovan clanovima Holandskog Parlamenta. PROTECTA-u je na ovoj važnoj medunarodnoj smotri predstavljao direktor Milan Stefanovic.

27.11.2009.

Konferencija protiv organizovanog kriminala u Bugarskoj

U Bugarskoj, na Borovecu, od 27. do 29. novembra, u organizaciji NVO RiskMonitor iz Sofije, održana je regionalna konferencija:

Organizovani kriminal i politicki procesi

Skupu je prisustvovalo 50-tak predstavnika NVO i državnih institucija iz desetak zemalja regiona. Prezentaciju stanja na ovu temu u Srbiji je prezentovao Milan Stefanovic, direktor PROTECTA-e i clan borda direktora FLARE mreže, prve medunarodne mreže NVO za borbu protiv organizovanog kriminala.

04.11.2009.

Kikinda jeste Grad!!!

Nakon posete ministra Milana Markovica Kikindi, kada je saopštio da Kikinda nece dobiti status grada u naredne dve godine, izostalo je iskazivanje mišljenja gradana na ovu konstataciju.

Kako su aktivnosti vezane za ovu inicijativu od strane lokalne samouprave tada zaustavljene, kao pokretaci ove inicijative, Kikindski forum, sada uz punu podršku partnera iz drugih gradova i uz konstantnu savetodavnu podršku „Protecta-e” nastavlja seriju akcija kako bi u narednom periodu došlo do promene zakona.

U prethodnim akcijama vezanim za ovu temu, Kikindski forum prikupio je potreban broj potpisa (7.000) punoletnih gradana opštine Kikinda kako bi se ispunio uslov gradanske inicijative. Kako od januara nije bilo vidljivih aktivnosti na ovu temu od strane lokalne samouprave namera Kikindskog foruma je da u okviru projekta ”Pitajte gradane” koji je podržan od strane USAID-a (Americke agencije za medunarodni razvoj) i ISC-a (Institut za održive zajednice) putem medija zahvali svim gradanima koji su dali podršku inicijativi svojim potpisom ili podrškom samoj ideji, i da u isto vreme ukljuce nove osamnaestogodišnjake, mlade kikindane, koji u vreme prikupljanja potpisa nisu imali biracko pravo, koji će u okviru javne akcije na trgu dana 5. novembra 2009 imati priliku da potpišu inicijativu i time postanu i sami zaslužni za nov, buduci status svoga grada. Potpise ce na gradskom trgu prikupljati volonteri Kikindskog foruma ali i drugih partnerskih organizacija, a sama akcija odvija se u saradnji sa parlamentima srednjih škola kao i kancelarijom za mlade Opštine Kikinda.

04.11.2009.

KikinÐani zastupaju za decentralizaciju

Projekat “Promocija decentralizacije u korist povecanog ucešca gradana u procesu donošenja odluka" se sprovodi uz finansijsku podršku European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) a realizuju ga Centar za razvoj gradanskog društva „Protecta“ iz Niša i Balkanski fond za lokalne inicijative. U partnerstvu sa lokalnom organizacijom Kikindski forum iz Kikinde, nastavlja se rad na gradanskoj inicijativi za promenu zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije posle koje bi Kikindi trebalo da pripadne status grada.

 
Prema aktivnostima ovog projekta organizovace se dva okrugla stola u Kikindi. Prvi ce imati za cilj da okupiti lokalne aktere koji mogu doprineti rešavanju ovog problema. Medu njima ce biti predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, institucija i pojedinaca koji će debatovati na temu „Učinjeno i učiniti” u okviru ove inicijative.

Sastanak će biti održan 5.novembra tekuće godine i očekuje se prisustvo oko dvadeset učesnika. Nakon lokal – lokal dijaloga, 6.novembra bice održan i lokal-nacional  dijalog gde ce se ukljuciti i predstavnici republicke vlasti i institucija. Cilj ovih dijaloga je da se uspostavi lokalni konsenzus a da se ujedno sa republickim partnerima uspostavi dijalog radi povezivanja lokalnog i nacionalnog nivoa. 

Cilj dobijanja statusa grada Kikindi postavljen je kako bi bili iskorišteni svi resursi grada, i tako mogao da se uposli veci broj mladih ljudi koji bi time bili motivisani da ostanu i rade u ovoj sredini. Kikindu poslednjih godina obeležava trend migracije stanovništva, odlaženja u vece gradove, cime se smanjuje broj stanovništva, pogotovo mladog i radno sposobnog, a naravno i visokoobrazovnog kadra. Naravno, prvobitna pretpostavka Kikindskog foruma bila je da ce gradovi imati i više sredstava u svojim budžetima, što je danas formiranjem komunalne policije i evidentno.

03.11.2009.

Leskovac zastupa za decentralizaciju!!!

U okviru projekta “Promocija decentralizacije u korist povecanog ucešca gradana u procesu donošenja odluka” koji se sprovodi uz finansijsku podršku European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) a realizuje Centar za razvoj gradanskog društva „Protecta“ iz Niša i Balkanski fond za lokalne inicijative u partnerstvu sa lokalnom organizacijom Leskovacki krug iz Leskovca održan je lokal lokal dijalog  u utorak, 03. novembra sa pocetkom u 12.00 sati, na temu:

TERITORIJALNA REORGANIZACIJA GRADA  
LESKOVCA – ŠTA I KAKO DALJE?

Stanovnici leskovackog kraja imaju potpuno nefunkcionalnu teritorijalnu organizaciju lokalne vlasti koja ih onemogucava da, kao pripadnici realnih i razlicitih zajednica, izgraduju vlastiti nacin života, koriste postojece konkurentske prednosti i integrišu se u nacionalnu i evropsku porodicu lokalnih zajednica. 
Centralisticka vlast u Srbiji stvorila je teritorijalne jedinice koje i same predstavljaju centralizovane oblike vlasti u odnosu na lokalne zajednice od kojih su sastavljene. U Leskovcu je 156.000 ljudi nastanjenih u 144 naseljena mesta i razmeštenih na površini od 1.025 km², objedinjeno  u jednu jedinu teritorijalnu jedinicu, odnosno prinudeno da zajednicki odlucuje o lokalnom javnom dobru. Oni se nalaze u toj situaciji potpuno nezavisno od cinjenice da je rec o ljudima koji su fizicki medusobno udaljeni i do 50 km, cije su potrebe heterogene, interesi krajnje suprotstavljeni, obrasci onašanja razliciti, vrednosti udaljene, uslovi života više nego razliciti, itd. 
U okviru te i takve teritorijalne jedinice, zajednicki treba da odlucuju stanovnici 140 sela  (85.000 stanovnika, ili prosecno 600  po selu), 3 varoši ( 9.000 stanovnika) i samog grada Leskovca (62.000 stanovnika).

 
Da bi se ustanovila teritorijalna organizacija lokalne vlasti koja je u zajednickom interesu svih gradana, neophodno je: 
-    uvažiti volju 13.186 potpisnika gradjanske inicijative i njihov zvanicno podnešen zahtev za organizovanje referenduma o organizovanju samostalnih teritorijalnih jedinica; 
-    doneti odluku  na nivou skupštine Grada o potrebi za raspisivanjem savetodavnog referenduma; 
-    obezbediti donošenje odgovarajucih odluka na nivou Republicke skupštine, koje treba da rezultiraju promenom važeceg Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS.

02.11.2009.

Inicijativa za reorganizaciju veza meÐu lokalnim zajednicama Leskovac, Grdelica, Brestovac i Vučje.

U Leskovcu je 156.000 ljudi, nastanjenih u 144 naseljena mesta na površini od 1.025 km², objedinjeno u jednu jedinu teritorijalnu jedinicu u okviru koje zajednicki treba da odlucuju stanovnici 140 sela, 3 varoši i samog grada Leskovca. 118 naseljenih mesta ove teritorijalne jedinice, uključujući i sam Leskovac, zahvaćeno je procesom depopulizacije. 
Ovaj problem, formalno gledano, datira od 1964. godine, kada je sprovedeno administrativno objedinjavanje tadašnjih opština Leskovac, Grdelica, Vučje i Brestovac.

U takvim okolnostima, postojece lokalne zajednice, koliko god bile realnost za ljude koji im pripadaju, nevidljive su za sve druge i nemaju status jedinica lokalne samouprave. Postoji veliki broj lokalnih zajednica u zemlji, koje imaju manje kapacitete održivosti, a imaju tretman društveno priznatih zajrednica.

Analize i istraživanja, a pre svega volja gradjana izražena kroz podršku 13.186 potpisnika gradjanske inicijative za teritorijalnu reorganizaciju grada Leskovca, ukazuju da je jedino prihvatljivo rešenje organizovanje samostalnih teritorijalnih jedinica na mestu sadašnjeg nefunkcionalnog, glomaznog i centralizovanog grada Leskovca.

Gradani Leskovca koji nisu dali svoj potpis, ukljuce nove osamnaestogodišnjake, mlade, koji u vreme prikupljanja potpisa nisu imali biracko pravo, imace priliku da 3. novembra 2009. potpišu inicijativu i time postanu i sami zaslužni za nov, buduci status svoga grada.

Akcija se sprovodi u okviru projekta ”Pitajte gradane” koji je podržan od strane USAID-a (Americke agencije za medunarodni razvoj) i ISC-a (Institut za održive zajednice) koju realizuje Protecta iz Niša u saradnji sa Leskovačkim krugom.

13.10.2009.

Prezentacija inicijative “Povratak Joakima"

Javna prezentacija inicijative “Povratak Joakima” i diskusija lokalne strucne javnosti na temu “Značaj decentralizacije kulturnih institucija za Kragujevac”, bice održani u četvrtak, 15. oktobra 2009. god, od 12:00 h na Maloj sceni Knjaževsko-srpskog Teatra. Na debatu su pozvani predstavnici lokalne uprave, medija, NVO i lokalnih institucija kulture. 

Inicijativa “Povratak Joakima (posle 175 leta)”, koja je zasnovana na faktu da je Knjaževsko-srpski teatar zvanicno prva kulturna institucija te vrste u Srbiji, kao i na  zakonskim mogucnostima (clanovi 52. do 54. novog Zakona o kulturi), deo je šireg projekta „Promocija decentralizacije sa ciljem povecanja ucešca gradana u donošenju odluka“ koji NVO MillenniuM sprovodi u partnerstvu sa Centrom za razvoj gradanskog društva Protecta iz Niša, Balkanskim fondom za lokalne inicijative iz Beograda i drugim NVO iz Kragujevca, Kikinde, Leskovca, Sjenice, Valjeva i Pirota, uz podršku EIDHR (Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava). Cilj projekta je pokretanje lokalnih pitanja/problema koji se mogu rešiti decentralizacijom, kao i šireg zastupanja za decentralizaciju Srbije.

Ovu javnu akciju dodeljivanja nacionalnog statusa kragujevackom teatru, do sada su podržali predstavnici Grada Kragujevca, partnerske organizacije projekta i Nacionalna koalicija za decentralizaciju, a ocekuje se podrška i drugih relevantnih lokalnih, nacionalnih i medunarodnih organizacija, institucija, mreža i pojedinaca.  

Inicijativa je zvanicno pocela 28.09.2009. godine javnom akcijom u vidu urucenja pisma o namerama Ministru kulture Republike Srbije Nebojši Bradicu, od strane predstavnika NVO MillenniuM, prilikom posete Kragujevcu, a nastavila se medijskom promocijom u okviru “JoakimInterfesta” od 07. do 14.10.2009. godine. 

U planu je i održavanje druge debate u novembru tekuce godine, na kojoj ce pored predstavnika lokalne kragujevacke javnosti ucestvovati i predstavnici sa nacionalnog nivoa (Ministarstvo kulture, nacionalni mediji, kulturna javnost...).

12.10.2009.

Pirot grad!

PROTECTA je u saradnji sa Društvom za zaštitu životne sredine “Stara planina“  iz Pirota zapocela akciju prikupljanja potpisa neophodnih za podnošenje gradanske inicijative za izmenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji, cime bi Pirotu bio dodeljen status grada. Akcija se sprovodi u okviru projekta „Pitajte gradane“ podržanog od strane USAID-a (Americka agenicija za medunarodni razvoj) kroz Institut za održive zajednice (ISC). 

Akcija je trajala od 5.10. do 11.10. i potpisi su se prikupljali na 15 punktova na teritoriji citave opštine. Za podnošenje ove inicijative neophodno je prikupiti potpise 10% gradjana koji su upisani na biracki spisak, što iznosi 5.200 u slucaju Pirota.

Konacan broj prikupljenih potpisa u Pirotu iznosi 6.709 i oni ce, zajedno sa ekspertizom o geografskim, demografskim i ekonomskim pokazateljima zašto Pirot treba da dobije status grada biti podneti Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

19.08.2009.

Trening u okviru projekta "Pitajte graÐane"

Centar za razvoj gradanskog društva PROTECTA organizovao je jednodnevni trening u okviru projekta „Pitajte gradane“, koji je podržan od strane ISC-a (Institut za održive zajednice). Trening  koji je bio održan 25.08.2009. u Media centru Niš bavio se Narodnom inicijativom za izmenu zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije. Tim povodom pozivamo partnere iz Kikinde (Kikindski forum), Leskovca (Leskovacki krug), Pirota (Stara Planina), Donjeg Milanovca (Taliata) da prisustvuju ovom treningu.

18.08.2009.

Donji Milanovac opština!

Inicijativa za povratak statusa opštine Donji Milanovac deo je projekta ’’Pitajte gradane’’ koji uz finansijsku podršku USAID i ISC, realizuje Centar za razvoj gradanskog društva „Protecta“ iz Niša i Udruženje Gradana ’’Talita’’ kao partnerska organizacija.

Tokom sedam dana (od 9. 08. do 16.08. 2009. godine), svojim potpisom ovu gradansku inicijativu, koja se odnosi  na izmene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije, podržalo je gotovo 2.600 stanovnika majdanpecke opštine, što je više od potrebnih 10 odsto ukupnog broja gradana sa pravom glasa u opštini Majdanpek.

Donji Milanovac je do 1965. godine imao status opštine, kada je administrativnom odlukom pripojen Majdanpeku koji je sada centar opštine koja u svom sastavu ima dva gradska naselja i 12 pripadajucih sela. Inicijatori ideje o buducoj opštini Donji Milanovac smatraju da ce povratkom statusa opštine ova sredina uspešnije moci da koristi resurse kojima raspolaže, a stanovnici ce svoje potrebe ili vecinu njih moci da zadovolje u samom Milanovcu, bez putovanja u 60 do 80 kilometara udaljeni Majdanpek. Vece korišcenje resursa omogucice i posao za veci broj mladih ljudi cime ce oni biti motivisani da ostanu i rade u ovoj sredini. Time bi se zaustavila migracija stanovništva u vece centre.

13.05.2009

ZavrŠena Evropska kampanja protiv organizovanog kriminala Season of Legality

U Gradu Bariju, Italija, je od 10 do 12 maja odr¸ana završna manifestacija u okviru Evropske kampanje protiv organizovanog kriminala "Season of Legality" koju je organizovala FLARE mreža. U okviru dogadjaja u Bariju je održana Skupština kampanje Season of Legality koja je okupila sve organizacije iz Evrope koje su u okviru kampanje od 21 marta do 12 maja ove godine organizovale dogadjaje u svojim zemljama, ukupno 33 dogadjaja u 30 zemalja Evrope i Bliskog Istoka. Kao takva, kampanja Season of Leality je najveca kampanja u vezi borbe protiv organizovanog kriminala koju je organizovala jedna mre¸a nevladinih organizacija. Podsetimo da je u Srbiji u okviru kampanje NVO PROTECTA 21 aprila organizovala Nacionalnu konferenciju: Organizovani kriminal - Dosije Srbija!

Na završnoj manifestaciji u Bariju na poziv Gradonacelnika Barija Emilijana Michelea specijalni gost Grada Barija i FLARE mreže je bio Gradonacelnik Niša, Miloš Simonovic koji se na skupštini kampanje u Bariju obratio ucesnicima skupa sa razlozima zbog kojih se Grad Niš aktivno ukljucio u borbu protiv organizovanog kriminala.

U okviru završne manifestacije kampanje clanovi FLARE mreže iz cele Evrope su obišli i imovinu konfiskovanu od organizovanog kriminala na teritoriji Grada Barija koja ce veoma brzo dobiti novu primenu u okviru Italijanskog zakona za socijalno korišcenje imovine oduzete od kriminala (bivšu diskoteku koja je koristila mafiji za distribuciju droge i prostituciju, a sada ce na tom mestu biti organizovani Omladinski centar isl).

Delegaciju PROTECTA-e na ovom skupu su cinili Milan Stefanovic i Mladen jovanovic.

ObeleŽavanje 9. maja - Dana Evrope

U subotu, 09. maja Evropske kuce su u tri grada, u Nišu, Pirotu i Vranju obeležile Dan Evrope.

Ulicne akcije su se održale paralelno u sva tri grada u periodu od 12 do 14 casova. U pešackoj zoni u sva tri grada postavljeni su štandovi na kojima su clanovi EU tima i volonteri delili promo materijal gradanima. Deca su ispoljila kreativnost crtajuci kredama na plocniku, dok su odrasli ispisivali poruke Evropi na flip cartovima.

 

Prepoznaj priliku, preuzmi inicijativu i zapocni svoj posao!
Omladinsko preduzetniŠtvo

            U prostorijama Kancelarije za mlade u Nišu, 29. i 30. aprila, organizovana je edukacija "Omladinsko preduzetništvo". Edukaciju je sprovela Regionalna Agencija za Mala i Srednja Preduzeca iz Kruševca uz finansijsku podršku USAID-ovog Programa za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama i jacanje ekonomske sigurnosti. Ciljnu grupu su cinile mlade osobe, od 15 do 30, godina koje žele da nauce kako da zapocnu sopstveni posao.

      Prijavi se da ucestvuješ u programu Preduzetništvo za mlade. Dovoljno je da kontaktiraš lokalnu kancelariju za mlade. Na sledecem linku možete preuzeti brošuru u kojoj cete dobiti više informacija o treninzima: brosura.pdf

Preuzmite aplikacioni formular.  
Aplikacioni formular posaljite na email:
ivan@protecta.org.rs 

21.04.2009.

IzveŠtaj sa konferencije


Centar za razvoj gradanskog društva PROTEKTA i Grad Niš su u u utorak 21. aprila 2009. godine organizovali Nacionalnu konferenciju pod nazivom:

„Organizovani kriminal - Dosije Srbija“

Promoter ove konferencije je bio Odbor za pravosude i upravu Skupštine Republike Srbije, a konferencija se održala u okviru medunarodne kampanje „Season of legality” koju organizuje medunarodna mreža za borbu protiv organizovanog kriminala FLARE - Freedom, Legality and Rights in Europe (c ).

Konferencija je otvorila brojne teme koje su direktno vezane za organizovani kriminal. Okupljajuci ucesnike i goste iz zemlje i inostranstva, koji problem posmatraju iz najrazlicitijih profesionalnih perspektiva, ovaj skup je ukazao na postojanje i mogucnost sveobuhvatnijeg sagledavanja jednog od najvecih problema sa kojima se Srbija susrece na pocetku novog milenijuma. Ovakvo sagledavanje je preduslov jake akcije u borbi protiv organizovanog kriminala, ali i osnova razumevanja neophodnog za stvaranje koncenzusa u javnom mnjenju u vezi ovog pitanja.

Skup se održao u Nišu sa ciljem da ukaže da se protiv organizovanog kriminala mora boriti decentralizovano – kroz stvaranje široke koalicije koja ukljucuje: gradane, lokalne vlasti, nacionalne institucije, medije, neprofitne organizacije.

Kao govornici na konferenciji su se pojavili:

Prva sesija Tema
Antonio Maruccia, Vlada Italije,
Specijalni komesar za konfiskovanje
imovine od organizovanog kriminala
Iskustvo Italije u konfiskovanju imovine stecene org. kriminalom
Stefano Fumarulo, Italija,
Predstavnik Grada Barija
Iskustvo u radu lokalne agencije za borbu protiv org. kriminala
Michele Curto, Italija,
Predstavnik Organizacije “Libera”
Italijansko iskustvo u socijalnom korišcenju imovine oduzete od org. kriminala
Druga sesija Tema
Verica Barac, Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Iskustva i problemi u radu
Saveta za borbu protiv korupcije.
Rodoljub Šabic, Poverenik za informacije Organizovani kr. i dostupnost
informacija od javnog znacaja
Slobodan Boškovic, Konsultant pri Ministarstvu Pravde Predstavljanje zakona o
oduzimanju imovine stecene
organizovanim kriminalom
Treca sesija Tema
Boško Ristic, Predsednik Odbora za Pravosude i upravu Zakonodavni okvir za
borbu protiv korupcije.
Miloš Simonovic, Gradonacelnik Niša Mogucnosti borbe protiv
organizovanog kriminala na
lokalnom nivou.
Vojislav Tufegdžic, Urednik u Blicu
autor knjige „Oni su jaci od nas“ i
dokumentarca „Vidimo se u citulji“
Oni su jaci od nas!
Mediji i org. kriminal
Milan Stefanovic, Izvršni direktor NVO PROTECTA Uloga NVO, politicki sistem i organizovani kriminal u Srbiji

Skup je uspeo da okupi preko 100 ucesnika iz cele Srbije, kao i veliki broj medija. Ucesnici su bili iz redova: internacionalne diplomatske zajednice, medunarodnih institucija, nacionalnih i lokalnih predstavnika vlasti, neprofitnog sektora, sudstva, medija i dr.

Celokupan audio zapis sa konferencije možete preslušati klikom na linkove ispod:

Prva sesija
Druga sesija
Treca sesija

01.04.2009.

EVROPSKA GRAÐANSKA KAMPANJA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA  
“Season of Legality”

Prva Evropska gradanska kampanja za društvenu borbu protiv organizovanog kriminala pocela je 21 marta i završava se 12 maja, u organizaciji FLARE medunarodne mreže.

FLARE mreža, prva Evropska NVO mreža za borbu protiv organizovanog kriminala (www.flarenetwork.org ) zvanicno objavljuje pocetak medunarodne kampanje “Season of Legality”, prve Evropske kampanje za gradansku borbu protiv organizovanog kriminala. Pocetak kampanje se desio 21 marta u Napoliju, Italija, na velikom anti-mafija skupu, koji se organizuje 14-te godine po redu, u znak secanja na žrtve organizovanog kriminala. Na ovom skupu je  ucešce uzelo preko 100.000 ljudi, a Srbiju su na skupu predstavljali NVO PROTECTA Niš i Generator Vranje.

“Season of Legality” kampanja ukupno broji 33 razlicita dogadaja koji ce biti organizovani od strane nevladinih organizacija, clanica FLARE mreže, u 28 zemalja Evrope i Bliskog Istoka.

Kampanja “Season of Legality” ima tri osnovna cilja: 

 1. Da utice na Evropski parlament da 21 mart proglasi: Medunarodnim danom secanja na žrtve organizovanog kriminala,
 2. Da utice na Evropski parlament i Nacionalne i lokalne institucije da podrže gradansko društvo i nevladine organizacije u borbi protiv organizovanog kriminala.
 3. Da utice na Evropsku komisiju, Savet Evrope i Nacionalne institucije zemalja Evrope da se na nivou Evrope uvedu pravne norme i propisi koji regulišu pitanje socijalnog korišcenja imovine zakonskim putem oduzete od organizovanog kriminala. 

Centar za razvoj gradanskog društva PROTECTA iz Niša kao clan FLARE mreže aktivno uzima ucešce u kampanji “Season of Legality” organizovanjem Nacionalne konferencije: Organizovani kriminal – Dosije Srbija, koja ce biti održana 21.04.2009 godine u Nišu. Ovu konferenciju zajedno sa PROTECTA-om organizuje Grad Niš, domacin konferencije ce biti Gradonacelnik Niša Miloš Simonovic, a nacionalni promoter konferencije je Odbor za pravosudje i upravu Skupštine republike Srbije. 

Ovde imate listu država, gradova i datume kada ce se u tim gradovima održati deo kampanje “Season of Legality”:

March 21

Naples, ITALY

April 19

Perg, AUSTRIA

March 23

Turin, ITALY

April 21

Nis, SERBIA

March 24

Strasbourg, FRANCE

April 22

Gjilan, KOSOVO

March 27

Berlin, GERMANY

April 25-26

Skopje, MACEDONIA

March 30

Baky, AZERBAIJAN

April 27

Sofia, BULGARIA

March 31

London, ENGLAND

April 28

Bucarest, ROMANIA

April 1

Beirut, LEBANON

April 29

Podgorica, MONTENEGRO

Aprl 4

Gondomar, PORTUGAL

April 29

Petrosani, ROMANIA

April 5

Madrid, SPAIN

May 1

Tiraspol, TRANSNISTRIA

April 7

Paris, FRANCE

May 2

Chisinau, MOLDOVA

April 9

The Hague, NETHERLANDS

May 3-4

Moscow, RUSSIAN FEDERATION

April 11-12

Istanbul, TURKEY

May 5

Kiev, UKRAINE

April 13

Lampedusa, ITALY

May 6

Tbilisi, GEORGIA

April 14

Hebron, PALESTINE

May 7

Goteborg, SWEDEN

April 15

Jerusalem, ISRAEL

May 9

Assisi, ITALY

April 17

Tirana, ALBANIA

May 11-12

Bari, ITALY

April 19

Pula, CROATIA


31.03.2009

U Nišu odrŽana nacionalna debata: Globalna kriza-lokalni efekti
Siromaštvo u svetlu ekonomske krize

Organizatori konferencije su bili Vlada Republike Srbije i Beogradski fond za politicku izuzetnost. Govornici na debati su bili: Snežana Stojanovic Plavšic, Predsednik odbora za smanjenje siromaštva Narodne skupštine Republike Srbije, Osman Balic, Koordinator lige za dekadu Roma, Slobodan Ilic, državni sekretar Ministarstva finansija, Mihail Arandarenko, profesor EF BU, Zoran Stoiljkovic, potpredsednik UGS Nezavisnost, Žarko Šunderic, tim za implementaciju SSS, Sonja Liht, predsednica BFPE.

Na debati su se mogla cuti oprecna razmišljanja na temu siromaštva u Srbiji i SEK-a, i žustre diskusije prisutnih predstavnika NVO i državnih institucija. Aktivno ucešce na konferenciji su uzeli i predstavnici PROTECTA-e Dejan Miloševic i Milan Stefanovic.

28.03.2009.

Trodnevni seminar KZM

U periodu od 26. - 28. marta 2009. godine, u Bugarskoj, Opština Pernik, održan je drugi trodnevni Seminar koji je deo projekta „Jacanje  kapaciteta Kancelarija za mlade za razmenu i saradnju u pogranicnom regionu Bugarska – Srbija“. Seminar je pohadalo 10 predstavnika lokalnih kancelarija za mlade iz Srbije, predstavnici regionalnih kancelarija za mlade kao i predstavnici omladinskih nevladinih organizacija. Seminaru su prisustvovali i predstavnici Ministarstva Omladine i sporta Republike Bugarske, clanovi lokalne vlasti grada Pernik, predstavnici Kulturnog omladinskog centra, Informaciono-konsultativnog centra mladih, kao i brojni predstavnici bugarskih nevladinih omladinskih ogranizacija.

Cilj drugog Seminara je pronalaženje partnera u pogranicnom regionu Bugarska – Srbija. Ispostavljen je veliki broj kontakata izmedu predstavnika iz Srbije i Bugarske. Kao nastavak projekta ocekuje se dolazak bugarskih predstavnika u Srbiju da bi se konkretizovale buduce zajednicke aktivnosti i buduci zajednicki projekti.

Cilj projekta je da se kroz aktivnosti u okviru preporuka Nacionalne Stragegije, motivišu mladi i relevantni društveni akteri da se angažuju u sprovodenju same Starategije, kao i planiranju i realizaciji medunarodne saradnje i na taj nacin ponude realna i sistemska rešenja za konkretne probleme mladih navedene u Strategiji na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

25.03.2009

Održana prezentacija FLARE mreže u Savetu Evrope u Strasbourgu

Na sastanku predstavnika FLARE mreže (Michele Curto, predsednik, Roxana Shmit, Anna Inochenti, Alyona Obezdchikna, clanovi borda, Milan Stefanovic, clan borda - PROTECTA) sa predstavnicima Saveta Evrope ( Rita Patricio, Clara Staicu, Department Saveta Evrope za ljudska prava) predstavljena je kampanja "Season of legality" i ostale  održane i planirane aktivnosti FLARE mreže. Predstavnici Saveta Evrope su pokazali veliko interesovanje za saradnju na daljim aktivnostima FLARE mreže i pozvali su FLARE mrežu da postane punopravni clan skupštine INVO Saveta Evrope!

Kasnije istog dana u neformalnom razgovoru su aktivnosti FLARE mreže predstavljene i gospodinu Oli Renu, komesaru EU za proces pridruživanja. Gospodin Oli Ren je pokazao veliko interesovanje za aktivnosti mreže u Srbiji sobzirom da je jedan od osnovnih uslova za ulazak Srbije u EU borba protiv organizovanog kriminala. Stim u vezi gospodin Oli Ren je upoznat sa detaljima nacionalne konferencije Organizovani kriminal - Dosije Srbija koju zajedno sa PROTECTA-om organizuje Grad Niš.

24.03.2009.

OdrŽana konferencija

 Upotreba imovine oduzete od organizovanog kriminala u svrhe rešavanja socijalnih problema

Strasbourg, Francuska, 24.03.2007

U okviru medjunarodnje kampanje za borbu protiv organizovanog kriminala "Season of legality" koju organizuje FLARE mreža (Freedom, Legality and Rights in Europe), u Evropskom Parlamentu u Strasbourgu je održana konferencija :"Upotreba imovine oduzete od organizovanog kriminala u svrhe rešavanja socijalnih problema".

Konferenciji je prisustvovao i Predsednik Evropskog Parlamenta gospodin Hans-Gert Poettering, kao i Predsednik Libere, gospodin Luigi Ciotti. U okviru konferencije su iznošena iskustva na ovu temu na Evropskom nivou i po regionima. Jedna od cetri zemlje  cije je iskustvo u borbi protiv organizovanog kriminala predstavljeno na konferenciji je bila i Srbija (pored Švedske, Italije i Nemacke). Presek stanja u Srbiji na ovu temu je izložio kao jedan od govornika na konferenciji Milan Stefanovic, izvršni direktor PROTECTA-e. Više o ovome na www.flarenetwork.org 

 

14.03.2009.

OdrŽan trening za multiplikatore/ke programa Mladi u akciji Evropske Unije

Grupa "Hajde da..." iz Beograda i Edukativni Centar iz Kruševca, kao zvanicno imenovane Kontakt tacke za program Evropske Komisije „MLADI U AKCIJI“ su, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, realizovale od 8.-14. marta na Fruškoj Gori trening koji je imao za cilj podizanje kapaciteta 28 omladinskih organizacija, kao i lokalnih i regionalnih Kancelarija za mlade,  kako bi u što vecoj meri i na što kvalitetniji nacin uzeli ucešce u Programu Mladi u akciji (MuA) Evropske Unije. Na treningu su ucesnici/e bili upoznati/e sa osnovnim procedurama za dobijanje finansijske podrške u okviru Programa Mladi u akciji, kao i tehnikama pisanja i upravljanja projektima u okviru ovog Programa, kako bi ovladali veštinama izvodenja promotivnih i edukativnih aktivnosti u cilju promocije ovog Programa mladima u lokalnim sredinama u Srbiji.

Multiplikatori treninga ce u buducnosti ucestvovati u promocijama programa MuA, realizaciji dvodnevnih treninga u svojoj regiji i postace deo mreže lokalnih resursa za promociju programa MuA u lokalnim sredinama širom Srbije. U tom procesu  ce biti podržani od strane Kontakt tacaka.

Ispred Centra za razvoj gradanskog društva PROTECTA bio je Ivan Topalovic, koordinator omladinskog programa.

13.03.2009.

NAPOR (Nacionalna Asocijacija Prakticara/ki Omladinskog Rada)

Od 12.-15.03.2009. je na Zlatiboru održana konferencija NAPOR-a, Nacionalne Asocijacije Prakticara/ki Omladinskog Rada. PROTECTA bila jedna od ucesnica ove konferencije.

Konferencija je trajala 4 dana tokom koje je u prvom delu bila održana konstitutivna sednica Nacionalne Asocijacije Prakticara/ki Omladinskog rada, dok su u drugom delu konferencije clanovi/ce NAPOR-a u radnim grupama diskutovali sa ciljem definisanja standarda za osiguranje kvaliteta omladinskog rada.

Osiguranje kvaliteta omladinskog rada obuhvatalo je definisanje:

  • Omladinskog rada i tipologije
  • Osnovnih principa delovanja omladinskog rada;
  • Etickog kodeksa
  • Sigurnosti i zaštite mladih
  • Definisanje kompentencija prakticara/ki.

Uspostavljanje standarda omladinskog rada je preduslov za podizanje kapaciteta omladinskih nevladinih organizacija kao i za zapocinjanje formalnog procesa uvodenja zanimanja Omladinskog radnika/ce u nomenklaturu zanimanja. 

13.03.2009.

NIŠKI INVESTICIONI FORUM - BREND NIŠA

NVO Protekta i gradonacelnik Niša Miloš Simonovic potpisali su Ugovor o poslovno-tehnickoj saradnji o osnivanju Agencije Niški investicioni forum. Osnovni cilj novoosnovane Agencije NIF bice prezentacija najboljih investicionih prilika u Nišu i Nišavskom okrugu potencijalnim investitorima. U okviru svog rada Agencija ce organizovati godišnju manifestaciju pod nazivom Niški Investicioni Forum NIF na kojoj ce potencijalnim investitorima predstaviti mogucnosti ulaganja u region. Jedan od zadataka Agencije bice promocija investicionih prilka u Nišu i Južnoj Srbiji na internacionalnim investicionim i ekonomskim sajmovima i konferencijama. Agencija NIF ce organizovati i niz manjih manifestacija sa ciljem promovisanja ekonomsko-privrednih potencijala i konkretnih lokacija na teritoriji Grada Niša. Namera predstavnika NVO Protekta je, kako su naglasili prilikom potpisivanja Ugovora, da ubede svet i gradane da vredi investirati u Niš. Gradonacelnik Miloš Simonovic i ovom prilikom je zahvalio organizatoru na odlicno organizovanom Niškom investicionom forumu 08 i dodao da je otvaranje Agencije NIF rezultat dalje uspešne saradnje Grada i NVO Protekta. Zajedno cemo raditi na unapredenju NIF-a koji je vec postao brend Niša i staviti u funkciju sve potencijale grada, porucio je Simonovic i naglasio da ce NIF biti prilika da se pored prezentacije investicione klime prezentuju i rezultati postignuti u prethodnoj godini.

17.02.2009.

Trodnevni seminar KZM

U periodu od 13. - 15. februara 2009. godine, u Media Centru - Niš, održan je trodnevni Seminar koji je deo projekta „Jacanje  kapaciteta Kancelarija za mlade za razmenu i saradnju u pogranicnom regionu Bugarska – Srbija“. Seminar je pohadalo 15 predstavnika lokalnih kancelarija za mlade iz Srbije kao i predstavnici omladinskih nevladinih organizacija. Seminaru su prisustvovali i  Zorica Labudovic - šef odseka za saradnju sa mladima, Ivan Jocic - Predsednik Saveta za mlade grada Niša, Miodrag Radovic – gradski vecnik, Alekandar Živkovic - Predsednik Opštine Bela Palanka, Zoran Markovic – Regionalna privredna komora - Niš, Bratislav Stamenkovic – USAID.

Cilj projekta je da se kroz aktivnosti u okviru preporuka Nacionalne Stragegije, motivišu mladi i relevantni društveni akteri da se angažuju u sprovodenju same Starategije, kao i planiranju i realizaciji medunarodne saradnje i na taj nacin ponude realna i sistemska rešenja za konkretne probleme mladih navedene u Strategiji na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

13.02.2009.

Otvorena Kancelarija za mlade u beloj palanci

13.02.2009. otvorena je Kancelarija za mlade u Beloj Palanci. Prijemu koji je prireden kod predsednika opštine kao i svecanosti samog otvaranja Kancelarije prisustvovali su predstavnici Kancelarije za mlade u Nišu - Ivan Topalovic i predstavnik Protecta-e - Dragan Miljkovic.

09.02.2009.

Potpisan Memorandum o saradnji sa
Ministartstvom za ljudska i manjinska prava

U utorak 09. februara 2009. Godine u Palati Vlade Srbije u Beogradu predstavnici 150 domacih nevladinih organizacija potpisali su sa Ministrom za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije Svetozarom Ciplicem Memorandum o saradnji. Saradnja ce obuhvatiti ukljucivanje nevladinih organizacija u rad na izradi izveštaja, strategija, akcionih planova, nacrta zakona iz delokruga nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kao i zajednicko sprovodenje projekata u oblasti ljudskih prava. Ceremoniji su prisustvovali  ambasador misije OEBS-a u Srbiji Hans Ole Urstad, i vršioc dužnosti stalnog predstavnika UN za Srbiju Lenart Kotsalainen. Ispred Centra za razvoj gradanskog društva PROTECTA Memorandum je potpisao Dragan Miljkovic, koordinator Programa decentralizacije.

30.01.2009

Potpisan ugovor sa REC-om

Beogradu je u petak 30.01.2009 NVO PROTECTA potpisala ugovor sa REC-om (Regional Environmental Center) u okviru SECTOR programa, gde je PROTECTA-i odobren projekat u okviru podrške razvoju organizacijskih kapaciteta. Projekti su odobreni za ukupno 6 NVO iz Srbije, od 16 organizacija koliko je bilo ukljuceno u ovaj proces. PROTECTA ce u okviru projekta raditi na diversifikaciji svojih izvora finansiranja. Ugovor sa REC-om je ispred PROTECTA-e potpisao izvršni direktor Milan Stefanovic.

28.01.2009

Potpisan protokol o saradnji izmedju grada i NVO na izradi omladinske politike u Nišu

Gradskoj kuci, 28.01.2009 godine potpisan je protokol o saradnji na izradi omladinske politike izmedju gradonacelnika Niša, gospodina Miloša Simonovica i 15 niških omladinskih organizacija ili organizacija koje se bave problemima mladih i omladinskom politikom. Ovaj protokol podrazumeva jacu saradnju grada i NVO u Nišu na izradi lokalne strategije za mlade i akcionog plana, dva dokumenta jako bitnih za dalji standard i život mladih u Nišu. Protokol o saradnji sa gradom je ispred NVO PROTECTA potpisao izvršni direktor Milan Stefanovic

26.01.2009.

Prepoznaj priliku, preuzmi inicijativu i zapocni svoj posao! 

Prijavi se da ucestvuješ u programu Preduzetništvo za mlade. Dovoljno je da kontaktiraš lokalnu kancelariju za mlade. Na sledecem linku možete preuzeti brošuru u kojoj cete dobiti više informacija o treninzima: brosura.pdf

Preuzmite aplikacioni formular.
Aplikacioni formular posaljite na email: ivan@protecta.org.rs

Dodatne informacije:
USAID-ov Program za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama i jacanje ekonomske sigurnosti
Humska 3, 11000 Beograd
Tel: +381 11 36 39 900
www.scopes-serbia.org