deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša prica deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language    French Language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Arhiva_2016
deco Arhiva_2015
deco Arhiva_2014
deco Arhiva_2013
deco Arhiva_2011
deco Arhiva_2011
deco Arhiva_2010
deco Arhiva_2009
deco 2006
deco 2006
deco 2006
deco izlozba fotografija
 

neformalni klasteri

ARHUS

ACRIMA

FLARE

BEWMAN

Inicijativa mladih Niš

Znas kako

KOMS

Moguća Srbija

strategija

nif

Decentralizacija

eu kuca

 

24.11.2013

"EDUKATIVNO NAGRADNO PUTOVANJE ZA POBEDNIKE TAKMIČENJA ``EUglas``"

eu

.

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA je 20. i 21. novembra 2013. godine organizovao dvodnevnu edukativnu posetu državnim institucijama, ambasadi i organizacijama koja se bave pitanjima evropskih integracija Republike Srbije u Beogradu. Mesta koja su posećena na edukativnom putovanju su:

.

- Misija OEBS u Srbiji

- Delegacija Evropske Unije u Srbiji

- Ambasada Republike Slovenije

- EU Info Centar

- Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

- Evropski Pokret u Srbiji

- Narodna skupština Republike Srbije

.

Edukativno nagradno putovanje je organizovano u vidu nagrade za pet učenika niških srednjih škola koji su na takmičenju u retoričkim sposobnostima pod nazivom EUglas bili najuspešniji.

Učenici niških srednjih škola učesnici edukativne posete:

1. Mario Cekić, „Mašinska škola Niš“

2. Predrag Arežina, „ETŠ Nikola Tesla, Niš“

3. Stefan Milosavljević, „Prehrambeno-hemijska škola Niš“

4. Aleksandra Ilić, „Prehrambeno-hemijska škola Niš“

5. Maja Todorović, „ETŠ Nikola Tesla, Niš“

.

U okviru edukativne posete učestvovao je organizacioni tim PROTECTA-e:

1. Milan Stefanović

2. Milan Petrović

3. Milan Mijović

Nagradno edukativno putovanje je održano u okviru projekta „EUglas - Debatom i glasom mladih do Evropske Unije“, koji realizuje Centra za razvoj građanskog društva PROTECTA, a podržan od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.,


23.11.2013

"Kongres "Jačanje civilnog društva u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU" "

eu

.

U Budvi, Crna Gora, je 22. i 23. novembra održan kongres: "Jačanje civilnog društva u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU".

Organizatori skupa su bili Međunarodni evropski pokret i Evropski pokret u Crnoj Gori, a osnovna tema skupa je bila uloga civilnog društva u procesu Evrointegracija.

Skup je okupio brojne visoke zvanice vladinog i nevladinog sektora iz država regiona i EU, kao i predstavnike evropskih institucija. Na otvaranju skupa obratili su se Predsednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović I generalni sekretar Međunarodnog evropskog pokreta Diogo Pinto.

Delegacija Vlade Srbije predvođena ministrom bez portfelja zaduženom za evropske integracije Brankom Ružićem, prvog dana ukazala je na to da je uloga civilnog sektora značajna kao korektivni faktor u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

"Civilni sektor je jedan od nosećih stubova integracija, iako postoje različiti modeli učešća tog sektora u procesu evropskih integracija", kazao je Ružić.

Ružić je dodao da civilni sektor treba da pomaže vladama da na putu ka EU ne naprave neku grešku. Glavni pregovarač Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević rekla je da civilni sektor predstavlja važnu kariku u procesu evropskih integracija svake države, pa tako i Srbije. Miščević je navela da cilj pregovaračkog procesa nije sam ulazak jedne države u EU, već I temeljna reforma tog društva.

"Zbog svega toga, neophodno je da u proces evropskih integracija u potpunosti bude uključeno i civilno društvo", istakla je ona.

U delegaciji Srbije koju su pored predstavnika Vlade Srbije činile I organizacije civilnog društva koje se bave evrointegracijama aktivno učešće je uzeo i predstavnik PROTECTA-e Milan Stefanović, član EU Tima Evropa.


23.10.2013

Održan okrugli stoEVROPSKA GARANCIJA O ZAPOŠLJAVANU MLADIH – MOGUĆA ILI NEMOGUĆA MISIJA U SRBIJI?

.

Centar za razvoj Srbije i Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA kao Resurs centar za mlade za Nišavski okrug uz podršku Švajcarske organizacije za pomoć svetu rada (SOLIDAR Suisse) u okviru Projekta podrške socijalnom dijalogu, organizovali su okrugli sto u sredu 23.10.2013. od 12 časova u Media centru Niš na temu: „Mogućnost ostvarivanja Garancije omladini za zapošljavanje u Srbiji – Moguća ili nemoguća misija u Srbiji?“

Svrha okruglog stola je bila da se učesnici upoznaju sa programom Evropske garancije za zapošljavanje mladih koji je usmeren ka smanjenju nezaposlenosti mladih u zemljama članicama Evropske unije i da se kroz analizu trenutne situacije u Srbiji ukaže na neophodnost primene mehanizama predviđenih Garancijom i predlože mere za povećanje zaposlenosti mladih. Predložene mere aktivne politike zapošljavanja i modeli podrške mladim iznete na okruglom stolu biće sastavni deo publikacije koja će biti distribuirana relevantnim državnim organima i organizacijama koje sporovode politiku zapošljavanja mladih.

Okruglom stolu prisustvovalo je preko 30 učesnika, mođu kojima su bili predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, lokalne samouprave, udruženja poslodavaca, sindikata, zanatlija, predstavnika političkih stranaka, nevladinih i omladinskih/studentskih organizacija. Oni su su na osnovu dosadašnjeg iskustva u svom radu, u diskusiji izneli predloge i sugestije u cilju povećanja zapošljivosti mladih ljudi i njihovom stručnom osposobljavanju.

Učesnici su dobili radni materijal (predfinalnu verziju publikacije) koji je predstavljao smernice na osnovu kojih se vodila diskusija. Radni materijal je obuhvatio sledeće teme:

Opšti ekonomsko – društveni uslovi kao prepreka za zapošljavanje mladih – evropsko iskustvo;

. Uporedno iskustvo podrške zapošljavanju mladih – primeri odrećenih zemalja EU;

Analiza stanja i programi podrške u Republici Srbiji;

Predstavljanje programa EU «Garancija omladini»;

Sprovođenje programa «Garancija omladini» u Republici Hrvatskoj.

Autori publikacije su Aleksandar Marinković, dipl. ekonomista, Aleksandar Marićević, dipl. pravnik i dr Lazar Marićević.

Radni materijal možete preuzeti ovde


29.09.2013

"ODRŽANE TRENING RADIONICE "

vođenje i monitoring debata

euglas

.

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u okviru projekta "„EUglas - Debatom i glasom mladih do Evropske Unije“", podržanog od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, organizovao je dve trening radionice na temu „Vođenje i monitoring debata“.

Radionice su održane 27. i 28. septembra 2013. godine u Mašinskoj školi u Nišu, a učesnici/ce trening radionica su bili učenici i profesori/stručni saradnici niških srednjih škola.


28.09.2013

"Gostovanje PROTECTA-e na NTV"

.

Gosti u emisiji su bili:

.

Milan Stefanovic, PROTECTA OCD

Milorad Doderovic, Novinar

Slavisa Kovacevic, Politikolog

.

Celu emisiju mozete videti: ovde


27.09.2013.

"Održan je Nacionalni konvent o EU, Radna grupa Životna sredina|

U Beogradu je u Narodnoj skupštini Republike Srbije održana prva sednica Radne grupe: Životna sredina u okviru projekta „Znaš kako“ koji sprovode Beogradska otvorena škola, Evropski pokret u Srbiji, Protecta i UNECOOP.

Tema NKEU bila je: (Ne)mogućnost učešća OCD u procesu pregovaranja RS sa Evropskom Unijom u oblasti zaštite životne sredine (pregovaračko poglavlje 27)- značaj učešća i prepreke.

Radna grupa je razmatrala mogućnosti i potencijalne modele učešća OCD, lokalne samouprave i poslovnog sektora u pregovorima.

Radnu grupu činili su predstavnici lokalne samouprave grada Beograda, predstavnici privrednog sektora, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i civilnog sektora iz cele Srbije.

Član radne grupe od strane PROTECTA-e bila je Zorica Stevanović.


25.09.2013.

"Predstavljen projekat “Parlamentarci za parlament”"

U utorak, 24. septembra u prostorijama Media Centra Niš predstavljen je novi projekat PROTECTE pod nazivom “Održivost učeničkih parlamenata – Parlamentarci za parlamant”.

Cilj ovog projekta je da srednjoškolcima u Nišu predstave mogućnosti i prednosti aktivnog učešća u radu učeničkih parlamenata i istovremeno upoznaju srednjoškolce koji su aktivni u radu parlamenata sa održivim mehanizmima za kontinuiran rad parlamenata.

Ovaj projekat će se realizovati kroz 2 aktivnosti:

- Edukativni panel za srednjoškolce aktivne u radu parlamenta i one koji će se tek aktivirati i

- Trening radionice za predstavnike učeničkih parlamenata srednjih škola u Nišu na temu stvaranja održivih mehanizama za kontinuiran rad parlamenta


21.09.2013.

Održan okrgli sto “Iskustva i mogućnosti civilnog sektora u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou” i predstavljeni rezultati projekta

PROTECTA je u Media centru organizovala okrugli sto “Iskustva i mogućnosti civilnog sektora u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou” u okviru završne aktivnosti međunarodnog projekta „Mladi sa Balkana udruženi u borbi protiv korupcije“ koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Okrugli sto je ogranizovan sa predstavnicima civilnih organizacija Niša kako bi se sagledale mogućnosti i iskustva koje organizacije imaju u delu borbe protiv korupcije na lokalnom nivou a u svetlu novijih događaja u Nišu. Jedna od tema o kojoj se diskutovalo tokom okruglog stola bio je i aktuelni konkurs za članove niškog LAF-a kao i budući koraci koje niški civilni sektor treba i može preduzeti kako bi se aktivno uključio u borbu protiv korupcije u našem gradu. Okrugli sto je organizovanu kao završna aktivnost međunarodnog projekta „Mladi sa Balkana udruženi u borbi protiv korupcije“ i tom prilikom su predstavljeni postignuti rezultati projekta.

Projekat je bio usmeren ka mladim ljudima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije i njihovoj edukaciji u oblasti nenasilne borbe protiv korupcije, afirmacije principa zakonitosti i tolerancije.

Tokom projekta, 20-oro mladih iz ovih zemalja je prošlo obuku za javno zagovaranje na temu borbe protiv korupcije uz eminentne goste predavače iz Agencije za borbu protiv korupcije RS, Sektora unutrašnje kontrole policije RS i Misije OEBS u Srbiji.

Tokom avgusta meseca učesnici projekta su organizovali kampanje/akcije u svojim lokanim sredinama u državama iz kojih dolazei to:

- 7 akcija u Srbiji ( Niš, Sombor, Inđija,Novi Slankamen, Novi Sad, Novi Pazar i Raška)

- 3 akcije u Makedoniji ( Veles, Gostivar i Skoplje)-

- 5 akcija u Bosni i Hercegovini ( Sarajevo, Banja Luka, Brčko district, Mostar,Tuzla)

Sumirajući rezultate svih akcija mogu se izvući sledeći zaključci:

Korupcija je zastupljena u visokom procentu u ovim zemljama Balkana

Najzastupljenija je u sektorima zdravstva, pravosuđa, politike i prosvete

Građani ovih zemalja su u preko 50% slučajeva učestvovali u nekom vidu koruptivnih radnji

Niska je svest građana o borbi protiv korupcije jer smatraju da je to nužno zlo u svakom društvu

Kao jedan od načina borbe protiv korupcije je i umrežavanje i zajedničko delovanje pa je tokom ovog projekta formirana neformalna regionalna mreža omladinskih organizacija pod imenom JAKO-Jaka Anti Korupcijska Omladina.

Više o mreži možete pročitati ovde


02.09.2013.

"Znam kako da delujem"

PROTECTA Vas poziva da se prijavite za učešće na Programu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine u okviru projekta "Znam kako da delujem"

EPUS, BOS,PROTECTA i UNECOOP Vas pozivaju Vas da se prijavite za učešće na Programu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru projekta "Znam kako da delujem".

Da li znaš kako se kreira i sprovodi politika životne sredine u Srbiji? Da li znaš koje raspoložive pravne mehanizme možeš da koristišu borbi za vođenje odgovorne politike životne sredine? Da li si upoznat sa međunarodnim obavezama Republike Srbije, pravima i obavezama koje međunarodni ugovori proizvode? Da li znaš koja je uloga OCD u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU? Da li znaš kako se donose odluke? Da li znaš koje instrumente da koristiš kako bi uticao na donošenje odluka? Da li znaš kako da javno zagovaraš praktično-politička preporuke?

Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva(OCD) unaprediće znanja i veštine predstavnika OCD za aktivno učešće u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u Srbiji.

Prijavljivanje traje do 20.septembra 2013. godine, a zainteresovani kandidati treba da pošalju popunjen prijavni formular.

Četvorodnevni Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva biće realizovan u Beogradu u periodu od 21. do 24.oktobra 2013. godine. Sve troškove učešća na Programu snose organizatori.

Projekat Znam kako da delujem se izvodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji u okviru programa "Jačanje organizacija građanskog društva"

Formular za prijavu mozete skinuti ovde


30.08.2013.

Održana javna rasprava o radu kancelarije za mlade Grada Niša

Po prvi put je u Nišu održana javna rasprava o radu nekog od gradskih funkcionera i gradskih službi. Ovu veoma uspešnu i konstruktivnu raspravu u punoj sali Medija centra je organizovala Koalicija "Inicijativa mladih Niš", a raspravljalo se o radu kancelarije za mlade Grada Niša i njenog šefa Mije Petrovića. U dvočasovnoj raspravi mogućnost da diskutuju, kritikuju, komentarišu, predlažu su dobili predstavnici civilnog sektora, neformalnih grupa, političkih stranaka. Svoje komentare i kritike na rad kolege su dali i predstavnici gradskih institucija vezanih za mlade, resorni gradski većnik za mlade Milan Pešić i predsednica Saveta za mlade Adriana Anastasov. Na pitanja i kritike prisutnih je lično odgovarao Šef Kancelarije za mlade Mija Petrović. Javna rasprava je održana kao jedna od aktivnosti povodom zahteva Koalicije "Inicijativa mladih Niš" da Šef kancelarije za mlade Grada Niša Mija Petrović podnese ostavku, pošto koalicija nije zadovoljna njegovim dosadašnjim radom. Zbog ovog zahteva su u cilju konsultacija i razmene mišljenja u prethodnih nekoliko dana održani i odvojeni sastanci predstavnika koalicije sa: Gradonačelnikom Niša, Resornim večnikom grada za mlade, organizacijama civilnog društva.

Koalicija se zalaže za transparentniji i kvalitetniji rad službi koje se bave problemima mladih i organizovanje javne rasprave je kvalitativni iskorak ka ostvarivanju ovih ciljeva.


29.08.2013.

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU POVODOM PREDSTAVLJANJA PROJEKTA „EUglas“

euglas

U četvrtak, 29.08.2013. godine u prostorijama Media Centra Niš PROTECTA je organizovala i održala konferenciju za štampu povodom predstavljanja projekta „EUglas“, podržanog od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Konferencija je imala za cilj da predstavi sve segmente projekta, kao i predstojeću realizaciju svih projektnih aktivnosti.

Na konferenciji su se između ostalih obratili:

- Nataša Savić Janjić, Sektor za komunikacije i obuku / Rukovodilac Grupe za komunikacije Kancelarija za evropske integracije Vlada Republike Srbije

- Milan Stefanović, izvršni direktor PROTECTA-e

- Milan Mijović, Koordinator projekta “EUglas”

Projekat „EUglas“ će omogućiti učenicima srednjih škola u Nišu da se informišu i edukuju o vrednostima i standardima EU, kao i o prednostima koje članstvo u Evropskoj uniji donosi mladima.


23.08.2013.

KORUPCIJADA na platou ispred Kalče

korupcijada

Volonteri PROTECTA-e i ACRIMA mreže su u petak, 28.jula održali uličnu akciju pod nazivom „KORUPCIJADA“ na platou ispred Kalče.

Ulična akcija je sprovedena u okviru projekta Mladi sa Balkana udruženi u borbi protiv korupcije koji se realizuje u saradnji sa Ministrastvom omladine i sporta RS.

Na štandovima koji su predstavljali četiri sektora društvenog života ( zdravstvo, pravosuđe, prosvetu i oblast politike), volonteri su u šaljivo-sarkastičnom maniru predstavljali ove segmente društva i u direktnom razgovoru sa građanima nastojali da čuju njihovo mišljenje o stepenu zastupljenosti korupcije u ovim oblastima. Građani su takođe, na tzv. korupciometru imali prilike da definišu stepen zastupljenosti korupcije u ovim oblastima, a nakon sumiranja rezultata najveći broj građana smatra da je korupcija najzastupljenija u sverama zdravstav i politike, dok je borba poprilično izjednačena u oblastima pravosuđa i prosvete. Tom prilikom, deljeni su i promotivni flajeri građanima.

Akcija je bila dobro posećena i medijski propraćena jer očigledno je da je korupcija jako veliki problem u Republici Srbiji.

korupcijada


13.08.2013.

Obeležen 12. avgust, međunarodni dan mladih na bazenima Čair

Povodom međunarodnog dana mladih održane su igre bez granica za mlade Nišavskog okruga pod nazivom: “Mladi bez Granica”.

Manifestacija je održana na bazenima Čair pred prepunim tribinama na kojima je bilo preko 500 gledalaca.

U igrama na vodi se takmičilo 9 ekipa, i to:

Ekipa Niša, Ražnja, Merošine, Aleksinca, Gadžinog Hana, Izviđači, koalicije Inicijativa mladih Niša, Sportisti i ekipa Nisville volontera.

Pored igara, gledaoci su imali prilike da uživaju u bogatom zabavnom programu tokom koga su se predstavili:

Dance4life

Akrobatska grupa USB

Klub za umetničko i sinhrono plivanje Niš

Extreme Dance studio & Boom 018

Pevač Oliver Katić

Grupa GRUBB

DJ Nikola Mande

Igre je otvorio Gradonačelnik Niša, prof. dr Zoran Perišić.

Program igara je vodio novinar Niške televizije, Dragan Žika Stojanović.

Ceo tok igara je snimala NTV i kompletan snimak manifestacije za sve one koji nisu bili na bazenu sa nama možete videti na NTV-u u sredu, 14. avgusta od 22.30h.

Iako je cilj igara bila pre svega zabava, želimo da pomenemo i pobednike manifestacije:

Prva tri mesta, pehare i medalje i prigodne nagrade su osvojili:

I mesto-ekipa Aleksinca

II mesto-ekipa Ražnja

III mesto-ekipa Sportista

Organizatori ove manifestacije su bili PROTECTA - Resurs centar za mlade Ministarstva omladine i sporta,

Koalicija “Inicijativa Mladih Niš” i OCD Omladinski Edukativni centar.

Podršku organizaciji igara su dali NISVILLE volonteri, Grad Niš, TON, SC Čair, OI Josif Pančić, NIFON.

Pokrovitelji igara su bili Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Olof Palme International Center

mladibezgranica1

mladibezgranica2

mladibezgranica3


09.08.2013.

Održana konferencija za štampu povodom obeležavanja 12. avgusta

U petak, 9. avgusta u prostorijama Media Centra Niš je održana konferencija za štampu na kojoj su predstavnici OCD iz Niša predstavili svoje ideje i aktivnosti povodom obeležavanja međunarodnog dana mladih u Nišu.

PROTECTA je predstavila manifestaciju “Mladi bez granica”, igre bez granica na vodi za mlade iz Nišavskog okruga sa zanimljivim i kreativnim igrama i bogatim pratećim zabavnim sadržajem. Igre su zamišljene da traju od 21h do 24h a posle ponoći je vreme predviđeno za žurku na bazenu. Ova manifestacija je deo projekta MLADI SU ZAKON – Nišavski okrug koji sprovodi PROTECTA uz finansijdku podršku Ministarstva omladine i sporta.

Na konferenciji su se, pored organizatora, prisutnima obratili i Nenad Borovčanin, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta i Aleksandra Knežević, šef odseka za međunarodnu saradnju Ministarstva omladine i sporta.


08.08.2013.

Iniciranje implementacije Arhuske konvencije u lokalnim zajednicama Južne i Istočne Srbije

Arhus centar Južne i Istočne Srbije organizuje u saradnji sa Centrom za razvoj građanskog društva Protecta iz Niša, organizuje javne tribine u Pirotu, Prokuplju, Leskovcu i Knjaževcu na temu ‘’Iniciranje implementacije Arhuske konvencije u lokalnim zajednicama Južne i Istočne Srbije’’ u periodu od 06.-09. avgusta 2013. god. Javne tribine su deo aktivnosti projekta ‘’Pristup informacijama, učešću javnosti i pristupu pravosuđu u donošenju odluka – Arhus karavan 2013.’’, koji se realizuje u saradnji sa Organizacijom za bezbednost i saradnju, OEBS, Misija u Srbiji, a uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

Tema tribina je pokretanje inicijative za stvaranje konkretnih mehanizama za implementaciju Arhuske konvencije, koja reguliše pitanje prava čoveka na adekvatnu životnu sredinu, na nivou Vašeg Grada usvajanjem Odluke o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine i Odluke o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine, čime se omogućava puna implementacija Konvencije, a na osnovu modela odluka prilagođenim Vašem Gradu. Arhuska Konvencija je međunarodno-pravni instrument za zaštitu životne sredine sadrži 3 grupe pravila koja se odnose na: dostupnost informacija; pravo javnosti da učestvuje u donošenju odluka o životnoj sredini i pravo na pravnu zaštitu.


07.08.2013.

PROTECTA ZAPOČELA REALIZACIJU NOVOG PROJEKTA

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA realizuje projekat „EUglas“, podržan od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Projekat se realizovaće u periodu od 01. avgusta. 2012. do 30. novembra. 2013. godine.

Opšti cilj projekta je informisanje i edukovanje mladih ljudi u Nišu o vrednostima i standardima EU kao i o prednostima koje članstvo u EU donosi mladim ljudima

Direktna ciljna grupa su učenici srednjih škola grada Niša, koji čine debatne timove i koji učestvuju u debatnim ciklusima. nima obratili i Nenad Borovčanin, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta i Aleksandra Knežević, šef odseka za međunarodnu saradnju Ministarstva omladine i sporta.


06.08.2013.

mladibezgranica

“Mladi bez Granica”

Povodom međunarodnog dana mladih pozivamo Vas na igre bez granica koje organizujemo za mlade Nišavskog okruga pod nazivom:

“Mladi bez Granica”

Bazeni Čair, 12. avgusta od 21h

ULAZ BESPLATAN

(besplatne ulaznice u kancelariji za mlade Grada Niša, Obrenovićeva 38) Planirano je da se ukupno takmiče 9 ekipa mladih iz svih opština Nišavskog okruga.


Organizatori:

PROTECTA - Resur centar za mlade Ministarstva omladine i sporta

Koalicija “Inicijativa Mladih Niš”

OCD Omladinski Edukativni centar


Podrška:

NISVILLE volonteri

Grad Niš

Turistička Organizacija Niš

Sportski Centar Čair

NIFON security


Pokrovitelji:

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Olof Palme International Center


Zabavni program:

Dance4life

Akrobatska grupa USB

Klub za umetničko i sinhrono plivanje Niš

Extreme Dance studio & Boom 018

Pevač Oliver Katić

DJ Nikola Mande

Po završetku igara (oko 24h) nastavljamo sa žurkom na bazenu.


31.07.2013.

Objavljeni rezultati konkursa MLADI SU ZAKON – Nišavski okrug

Nakon završene obuke za pisanje predloga projekata u okviru programa MLADI SU ZAKON – Nišavski okrug koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, a za čiji okrug je PROTECTA izabrana kao Resurs centar, izabrano je 11 omladinskih predloga projekata koji će biti finansijski podržani od strane PROTECTE.

Vremensko trajanje ovih projekata će biti od 1. avgusta do 31. oktobra a realizovaće se na teritoriji opština Aleksinac, Merošina, Svrljig i grada Niša

Kompletan spisak organizacija koje će dobiti priliku da realizuju svoje projekte možete naći ovde

PROTECTA čestita svim omladinskim grupama i želi uspešno sprovođenje projekata.


29.07.2013.

Održan međunarodni trening “Mladi sa Balkana udruženi u borbi protiv korupcije“

PROTECTA je u periodu od 25 do 28.jula u Nišu održala četvorodnevni međunarodni trening na temu nenasilne građanske borbe protiv korupcije za 20-oro mladih ljudi, prestavnika organizacija civilnog društva sa prostora Balkana, tačnije Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Trening je realizovan u okviru istoimenog projekta koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Sa učesnicima treninga svoja iskustva u borbi protiv korupcije podeli su i predstavnici eminentnih institucija iz ove oblasti:


• Nebojša Tasić , Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije

• Miroljub Stanisavljević, Misija OSCE u Srbiji

• Miki Atanasov, Sektor unutrašnje kontrole policije Republike Srbije


23.07.2013.

PROTECTA pocela sa realizacijom projekta “Znam kako da delujem”

Evropski pokret u Srbiji , Beogradska otvorena škola iz Beograda, Centrar za razvoj građanskog društva PROTECTA i UNEKOOP iz Paraćina nastavaljaju sa izvođenjem projekta “Znam kako da delujem”. Projekat „Znam kako da delujem“ doprinosi uključivanju organizacija građanskog društva u proces donošenja odluka, sprovođenje i primenu zakonodavnih akata koji se odnose na unapređenje i zaštitu životne sredine u Republici Srbiji.

Kroz podizanje nivoa znanja o EU standardima u oblasti životne sredine, unapređenje veština javnog zagovaranja i kreiranja praktičnih-politika, projekat „Znam kako da delujem“ uspostavlja nove standarde za građansko učešće u procesu donošenja odluka i omogućava organizacijama građanskog društva da budu nosioci tog procesa. Projekat se bavi sledećim oblastima politike životne sredine:


• Lokalno energetsko akciono planiranje

• Prilagođavanja i ublažavanje efekata klimatskih promena

• Procena uticaja na životnu sredinu

• Upravljanje vodama

• Finansiranje politike životne sredine

• Učešće organizacija civilnog društva u pregovorima o pristupanju Srbije EU u oblasti životne sredine


Projekat se izvodi u periodu jul 2013 – jul 2014 a finansira se u okviru programa «Jačanje organizacija civilnog društva » Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji.


23.07.2013.

PROTECTA partner na projektu Mladi u akciji

U periodu od 19. do 27. avgusta 2013. održaće se trening kurs pod nazivom “Rad i učešće mladih građana Evrope” u mestu Olsztynek u Poljskoj.

Organizator ovog trening kursa je organizacija “Association for non formal education” a trening će okupiti 23 mlade osobe iz 7 zemalja iz Evrope: Bugarska, Poljska, Srbija, Crna Gora, Rumunija, Albanija i Makedonija. Tema trening kursa će biti primena pristupa evropskog građanstva u svakodnevnom radu sa mladim ljudima kako bi se unapredile veštine omladinskih radnika.

PROTECTU će na ovom treningu predstavljati troje mladih ljudi.


02.07.2013.

Održana obuka za pisanje predloga projekata u okviru programa MLADI SU ZAKON 2013

PROTECTA je u periodu od 29. juna do 01. jula u Sokobanji održala obuku za pisanje predloga projekata za predstavnike 12 omladinskih grupa.

Na obuci su polaznici mogli da se upoznaju sa svim koracima i segmentima u procesu pisanja predloga projekata, predloga budžeta i predloga narativnog budžeta.

Rok za podnošenje popunjenih obrazaca za pisanje predloga projekta je 20. jul.


27.06.2013.

Održan konsultativni sastanak povodom obeležavanja 12. avgusta, međunarodnog dana mladih

U sredu, 26. juna je održan konsultativni sastanak PROTECTE sa članovima kancelarija za mlade iz Nišavskog okruga, predstavnicima Saveta za mlade grada Niša i predstavnicima drugih omladinskih organizacija civilnog društva iz Niša na temu predstavljanja ideja za obeležavanje 12. avgusta, međunarodnog dana mladih u okviru programa MLADI SU ZAKON 2013.

PROTECTA će predložiti jednu ideju ispred Nišavskog okruga koja ulazi u odabir najbolje okružne ideje na nivou Republike Srbije. Ukoliko bude izabrana kao najbolja, Nišavski okrug će biti domaćin centralne proslave obeležavanja 12. avgusta, međunarodnog dana mladih u Srbiji.


26.06.2013.

Na konferenciji za štampu predstavljeni rezultati konkursa

U sredu 26. juna je održana konferencija za štampu na kojoj su predstavljeni rezultati konkursa za finansiranje omladinskih projekata.

Na konkurs se javilo ukupno 40 grupa, od čega 17 formalnih i 23 neformalne grupe. Prema poslednjim informacijama, ovo je najveći broj prijava koji je stigao na konkurs MLADI SU ZAKON 2013 iz nekog okruga. Raspon budžeta ovih projekata se kretao između 50.000 i 100.000 dinara.

Prjave su stigle iz skoro svih opština iz Nišavskog okruga (Ražanj, Merošina, Svrljig, Aleksinac, grad Niš) a komisija je nakon ocenjivanja izabrala 12 grupa koje će proći obuku za pisanje projekata. Među ovim grupama nalaze se predstavnici iz svih opština Nišavskog okruga koje su se prijavile na konkursu.

Obuka za pisanje projekata će biti održana od 29. juna do 01. jula 2013. godine u Sokobanji.


25.06.2013.

Otvoreno pismo Evropskoj komisiji i zemaljama clanicama EU

Organizacije za zaštitu ljudskih prava otvorenim pismom podsticu Evropsku komisiju i zemlje clanice Evropske unije da se Srbiji odredi datum otvaranja pristupnih pregovora u što kracem roku. Ovaj cin Evropske unije bio bi jasan znak da je Srbija spremna da otvori oblasti u kojima ce svako poboljšanje znaciti i direktno poboljšanje života gradana. Vrednosti koje Evropska unija donosi, narocito u poglavljima 23 i 24 koja ce se otvoriti na samom pocetku pregovora, u potpunosti ce Srbiju udaljiti od politike sukoba, netolerancije i nestabilnosti. Takode, to ce biti jasan pokazatelj da energija uložena u promene koje su zapocete 5.oktobra nije zaboravljena, da se svaki napredak i spremnost za pregovore ceni. Pitanja koja je Srbija uspešno rešavala, od saradnje sa Haškim tribunalom, pa do najnovijih pomaka u odnosima u regionu govore nam da postoji spremnost za zapocinjanje višegodišnjeg prilagodavanja propisima EU, ali što je mnogo važnije, da postoji srpemnost za usaglašavanje sa vrednostima koje EU donosi. Otvaranje pristupnih pregovora nije i ne treba da bude podrška bilo kojoj Vladi, vec podrška gradanima Srbije da izgrade svoju zemlju kao, stabilnu, modernu i spremnu da odgovori na sve izazove sa kojima se suocava.


Kuca ljudskih prava i demokratije koju cine:

• Gradjanske inicijative

• Beogradski centar za ljudska prava

• Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

• Helsinški odbor za ljudska prava

• Centar za prakticnu politiku


Pismo potpisuju i:


• Centar za Evroatlantske studije – CEAS

• Centar za ljudska prava-Nis

• Sandžacki odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

• Udruženje “Korak napred” iz Kruševca

• Gej strejt alijansa

• Argus – Civilno udruženje Madara u Vojvodini za prava manjina

• SOS telefon

• PROTECTA Nis

• Centar za razvoj neprofitnog sektora

• Zene u crnom

• Centar za kulturnu dekontaminaciju

• Centar za samostalni život OSI


21.06.2013.

Објављени резултати конкурса за одабир најбољих омладинских пројеката у оквиру програма

МЛАДИ СУ ЗАКОН - Нишавски округ

На конкурс МЛАДИ СУ ЗАКОН - Нишавски округ је пристигло укупно 40 пријава из општина Алексинац, Ражањ, Мерошина, Сврљиг и Града Ниша.

Након оцена комисије, изабрано је укупно 12 група из општина Алексинац, Ражањ, Мерошина, Сврљиг и Града Ниша чији ће представници похађати обуку за писање пројеката која ће бити организована 29., 30. јуна и 1. јула у Сокобањи.

Свим заинтересованим групама које су се јавиле захваљујемо на иницијативи, а комплетан списак организација, као и списак најбољих група можете наћи ovde


18.06.2013.

Završen konkurs za podnošenje omladinskih predloga projekata za program

MLADI SU ZAKON – Nišavski okrug

Na konkurs za prijem predloga omladinskih projekata u okviru programa MLADI SU ZAKON – Nišavski okrug pristiglo je ukupno 40 predloga projekata. Od ovog broja, 17 predloga projekata je pristiglo od strane registrovanih udruženja mladih, a 23 od strane neformalnih grupa.

Rezultati konkursa će biti objavljeni nakon što komisija oceni sve predloge projekata, a najkasnije u petak, 21. juna.

Zahvaljujemo se svim grupama koje su poslale svoje predloge projekta i pozivamo vas da i dalje pratite naše aktivnosti.


14.06.2013.

INFO DAN ZA MLADE PROGRAMI ZA MLADE NA EVROPSKOM NIVOU

Info dan su u Nišu 14. juna 2013 organizovali Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u saradnji sa Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA kao Resurs centra za mlade za Nišavski okrug i uz tehničku podršku organizacije IUVIA iz Beograda.

Info dan za mlade i omladinske organizacije i Kancelrije za mlade sa prostora jugoistočne Srbije je organizovan radi upoznavanja mladih sa postojećim programima za mlade na evropskom nivou, a akcenat je stavljen na novi sistem finansiranja organizacija koji je uvela Evropska omladinska fondacija od 15. marta 2013. Ovaj sistem finansiranja je izuzetno bitan za organizacije u Srbiji, imajući u vidu veliki broj aplikacija i donacija koji Srbija ostvaruje na evropskom nivou.

Na info danu su se okupljenim predstavnicima kancelarija za mlade, organizacijama mladih i za mlade, i drugim zainteresovanim, ukupno preko 50 učesnika, obratili:


• Aleksandra Knežević, šef Grupe za međunarodnu saradnju Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije,

• Gazela Pudar, programski koordinator Evropskog omladinskog centra

• Milan Pešić, Gradski većnik zadužen za omladinu i sport

• Milan Stefanović, Direktor PROTECTA-e


Na skupu su obuhvaćene sledeće teme:


1. Predstavljanje mogućnosti u okviru Saveta Evrope - Evropska omladinska fondacija, novi sistem finansiranja i apliciranja

2. Predstavljanje programa Mladi u akciji sa osvrtom na novi ciklus YES Europe

3. Umrežavanje organizacija i ideje za saradnju


13.06.2013.

Održan skup Transparentno finansiranje udruženja I drugih organizacija civilnog društva

U Nišu je 13. јунa 2013. godine u Gradskoj kući održan skup koji je za cilj imao upoznavanje sa pravnim okvirom koji reguliše delovanje i finansiranje OCD u Srbiji od strane lokalnih samouprava. Takodje je na skupu predstavljen i vodič za transparentno finansiranje OCD od strane lokalnih samouprava koji su izradili Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade R. Srbije i TACSO kancelarija u Srbiji.

Na skupu kojem je prisustvovalo pedesetak predstavnika OCD i lokalnih vlasti sa Juga Srbije prisutnima su se obratili:

• Branislav Ranđelović, član gradskog veća Grada Niša

• Milena Banović, šefica Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

• Sergej Vujačić, TACSO Srbija

Skupu su prisustvovali i aktivno učestvovali u diskusiji i predstavnici PROTECTA-e.


12.06.2013.

OKRUGLI STO

“Budućnost bezbedonosnih integracija: saradnja u oblasti odbrane I mirovne operacije“

Beogradski fond za političku izuzetnost i Slovačka atlantska komisija, u saradnji sa centrom za razvoj gradjanskog društva PROTECTA su u sredu 12. Juna 2013. Godine, u Media centru u Nišu organizovali okrugli sto:

Budućnost bezbedonosnih integracija: saradnja u oblasti odbrane I mirovne operacije

Cilj ovog okruglog stola jeste da uključi regionalne i lokalne aktere u dijalog o bezbedosnim izazovima i tako doprinese boljem razumevanju politika i strategija. Okruglom stolu je prisustvovalo pedesetak predstavnika Ambasada, Ministarstava, OCD, lokalne vlasti, institucija, politickih partija, sindikata... Pored toga sto je bilo razgovorora o opstoj bezbednosti, detaljno su obradjene teme:

Trendovi I izazovi saradnje u oblasti odbrane

Poboljšanje izgleda za buduće mirovne operacije: novi pravci za oružane snage u region.


Na okruglom stolu prisutnima su se obratili:


Nenad Bosiljčić, programski koordinator, Beogradski fond političku izuzetnost

Rastislav Kostilnik, zamenik šefa misije, Ambasada Slovačke Republike u Srbiji

Jan Cingel, direktor razvoja, Slovačka atlantska komisija

Milan Stefanović, direktor, Centar za razvoj gradjanskog društva PROTECTA

Peter Bator, Stalna misija Republike Slovačke pri NATO

Marko Savković, istraživač, Beogradski centar za bezbedonosnu politiku

pukovnik Jozef Kotas, vojni savetnik zameniku ministra odbrane Republike Slovačke

major Goran Topalović, Centar za mirovne operacije, Bojska Srbije


12.06.2013.

Održana konferencija "Učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije“

Na dan 12. juna, u Palati Srbija u Beogradu je organizovana konferencija pod nazivom "Učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije“.

Konferenciju je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Cilj konferencije je bio unapređenje dijaloga sa organizacijama civilnog društva i predstavljanje Smernica Agencije za borbu protiv korupcije za saradnju sa organizacijama civilnog društva. Na konferenciji su takođe predstavljani primeri dobre prakse u zemlji i regionu odnosno Evropi, otvorena pitanja izrade etičkih kodeksa i planova integriteta za organizacije civilnog društva.

Konferenciji je ispred PROTECTE prisustvovao Milan Petrović


10.06.2013.

KREIRANJE OKVIRA ZA PRAĆENJE REZULTATA NAPRETKA U RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI

U Beogradu su 10. 06. 2013 u organizaciji TACSO organizovane konsultacije OCD na temu

KREIRANJA OKVIRA ZA PRAĆENJE REZULTATA NAPRETKA U RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI

a na osnovu Smernica za EU podršku civilnom društvu u IPA zemljama 2014 – 2020.

Ovim konsultacijama je prisustvovalo petnaestak organizacija civilnog drustva koje su prepoznate od strane EU delegacije u Srbiji kao organizacije koje se uspesno bave procesom Evrointegracija. Kao krajnji rezultat radionice dobijeni su:

Rezultati i indikatori koji se odnose na ciljeve vezane za povoljno okruženje za rad OCD.

Rezultati, indikatori i sredstva verifikacije, a koji se odnose na ciljeve vezane za kapacitet OCD.

Konsultativnom sastanku je prisustvovao i predstavnik PROTECTA-e Milan Stefanovic.


05.06.2013.

Okrugli sto “Stvaranje mehanizama za sprovođenje Arhuske konvencije u gradu Nišu“

arhuspress

Povodom 05. Juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, udruženje građana Arhus centar Južne i Istočne Srbije i OCD Protecta u saradnji sa Misijom OSCE u Srbiji organizovali su okrugli sto pod nazivom „Stvaranje mehanizama za sprovođenje Arhuske konvencije u gradu Nišu“

Cilj okruglog stola bio je promocija Arhuske konvencije koja reguliše pitanje prava čoveka na zdravu životnu sredinu, kao i omogućavanja njenog sprovođenja u gradu Nišu. Ovaj međunarodno-pravni instrument za zaštitu životne sredine sadrži 3 grupe pravila koja se odnose na: dostupnost informacija; pravo javnosti da učestvuje u donošenju odluka o životnoj sredini i pravo na pravnu zaštitu.

Prisutni su imali prilike da se upoznaju i diskutuju na sledeće teme:

- Sprovođenje Arhuske konvencije u Republici Srbiji – predstavljene od strane Tine Janjatović, nacionalna fokalna tačka za sprovođenje Konvencije, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije;

- Arhuska konvencija u gradovima i opštinama Republike Srbije – Ljubinka Kaluđerović, sekretarka odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština;

- Predstavljanje Odluke o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine i Odluke o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine – Sonja Popović, menadžerka Arhus centra Južne i Istočne Srbije.

- Ostvarivanje prava na zdravu životnu sredinu – Olivera Zurovac – Kuzman, savetnica za životnu sredinu Misije OSCE u Srbiji

Okruglom stolu je prisustvovalo preko 40 predstavnika lokalne samouprave, institucija, fakulteta i OCD-a iz Niša.

31.05.2013.

SEMINAR „CIVILNO DRUŠTVO PROTIV KORUPCIJE U POLICIJI“

U organizaciji BCBP (Beogradski Centar za Bezbedonosnu Politiku) u Hotelu Mećavnik na Mokroj Gori je u periodu od 31. maj – 2. jun održan seminar:

„CIVILNO DRUŠTVO PROTIV KORUPCIJE U POLICIJI“

Teme ovog seminara su bile:

1. Zašto je korupcija u policiji problem?

2. Koji su uzroci pojave korupcije u policiji?

3. Na koji način istraživati slučajeve korupcije u policiji?


Predavaci na seminaru su bili:

Predrag Petrović, izvršni direktor BCBP-a

Marko Savković, istraživač BCBP-a

Saša Đorđević, istraživač BCBP-a

Ljubiša Puzović, Sektor unutrašnje kontrole policije

Milan Otović, Sektor unutrašnje kontrole policije

Branko Čečen, direktor i odgovorni urednik CINS-a

Stevan Dojčinović, glavni urednik CINS-a

Bojana Jovanović, novinarka i članica istraživačkog tima CINS-a


Seminar je organizovan u okviru projekta „A-COP“ koji finansira delegacija EU u Srbiji i u okviru koga je PROTECTA izabrana kao jedna od organizacija civilnog društva koja će raditi na smanjenju korupcije u policiji. Ispred PROTECTA-e su seminaru prisustvovali Milan Stefanović i Milan Petrović.


28.05.2013.

Održana konferencija za štampu povodom predstavljanja projekta Mladi su zakon 2013

U ponedeljak, 27.05.2013. godine u prostorijama Media Centra Niš PROTECTA je organizovala i održala konferenciju za štampu povodom predstavljanja projekta Mladi su zakon – Nišavski okrug.

Na prezentaciji su predstavljene sve faze programa Mladi su zakon a najviše interesovanja i najveći deo prezentacije se odnosio na prezentaciju konkursa za finansiranje omladinskih projekata koji je otvoren do 15. juna.

Na konfereciji je prisustvovalo preko 30 osoba, najviše mladih ljudi, iz Nišavskog okruga, predstavnici Kancelarija za mlade, omladinskih organizacija, učeničkih parlamenata, gradskih opština i mnogi drugi.

Prijavni formular, kao i smernice za konkurisanje na programu možete naći na sledećim linkovima:


www.protecta.org.rs/public_docs/formular.doc
www.protecta.org.rs/public_docs/smernice.doc

Više informacija možete dobiti i lično u prostorijama PROTECTE ili na brojeve telefona: 018 522 788; 065 4321 602. Kontakt osoba: Milan Petrović

19.05.2013.

PROTECTA u novinama "Danas"

U Novinama "Danas" od 19.05.2013 je izasao tekst "Odlazak stranih donatora udarac za humanitarne organizacije". Tekst se bavi problematikom funkcionisanja organizacija civilnog društva koje imaju socijalne programe u situaciji kada većina međunarodnih fondova više ne radi u Srbiji ili najavljuje svoj odlazak. Da li je država spremna da preuzme brigu o socijalno ugroženom stanovništvu o kome se do sada uglavnom brinuo civilni sektor i da li nas očekuju još veći socijalni problemi?

Celokupan tekst iz novina "Danas" koji sadrži i intervju sa Milanom Stefanovićem, direktorom PROTECTA-e, možete preuzeti ovde

21.05.2013.

Predstavljen međunarodni projekat Mladi sa Balkana udruženi u borbi protiv korupcije

Protecta je juče u Media Centru predstavila novi međunarodni projekat „ Mladi sa Balkana udruženi u borbi protiv korupcije“koji realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Ideja projekta je da se edukuju, informišu i umreže predstavnici omladinskih organizacija iz četiri zemlje Balkana (Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Republika Srpska) na temu promocije zakonitosti i nenasilne borbe protiv korupcije i promocije tolerancije kroz trening radionice.

U okviru projetakta raspisan je konkurs za mlade i omladinske organizacije za učešće na treningu. Više o projektu, samom pozivu i načinima prijave na trening možete naći ovde

20.05.2013.

Raspisan konkurs za prijavu omladinskih organizacija za učešće na trening radionici

JAVNI POZIV

omladinskim organizacijama za učešće na međunarodnom treningu “Mladi sa Balkana udruženi u borbi protiv korupcije”

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA iz Niša uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije organizuje četvorodnevni međunarodni trening pod nazivom:

„ Mladi sa Balkana udruženi u borbi protiv korupcije”


Trening radionica će biti održana u Nišu u periodu od 25. do 28. jula 2013. godine i realizuje se u okviru istoimenog projekta koji sprovodi PROTECTA.

Ideja trening radionice je edukacija, osnaživanje, umrežavanje i informisanje 20 predstavnika omladinskih organizacija, od 18 do 30 godina sa teritorije Balkana, koje se bave ili žele da se bave nenasilnom borbom protiv korupcije.

Na trening radionici polaznici će proći obuku za javno zagovaranje na teme nenasilne borbe protiv korupcije i afirmisanja principa zakonitosti; upoznati se sa osnovnim pojmom korupcije, borbe protiv korupcije ali i sa primerima dobre prakse iz Italije i EU sa posebnim akcentom na važnost principa zakonitosti za mlade i njihovog položaja u društvu, ponovnom socijalnom korišćenju imovine oduzete od kriminalaca i drugo. U toku trening radionica, učesnici će raditi na osmišljavanju kampanje koju će sprovoditi u svojim lokalnim zajednicama sa ciljem promocije nenasilne borbe protiv korupcije.

Pravo učešća na trening radionici imaju omladinske organizacije sa teritorija Srbije, Makedonije, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koje su zainteresovane, žele da se druže i zajedno rade na povećavanju svesti, edukaciji građana i mladih na zadate teme. Iz svake zainteresovane organizacije mogu se prijaviti najviše dva predstavnika.

Prilikom odabira polaznika, pažnja će biti usmerena na pol i godište učesnika, motivisanost i lično iskustvo i iskustvo OCD koju predstavljaju u aktivnostima koje se tiču: legalnosti, borbe protiv korupcije, izrade kampanja, edukaciji mladih i sl.

Svi troškovi treninga (smeštaj, radionice, prevoz, hrana) su pokriveni od strane organizatora.

Prijava se vrši na e-mail mladi@protecta.org.rs i mora sadržati popunjen aplikacioni formular koji se nalazi u prilogu ili se možete preuzeti na adresi:

konkurs
aplikacioni formular srpski
aplikacioni formular engleski
aplikacioni formular makedonski

Krajnji rok za prijavu: 15. 06. 2013. do 15 časova!

Popunjeni aplikacioni formular poslati na e-mail: mladi@protecta.org.rs.

04.05.2013.

Potpisi za mlade - Podrži nas!

POTPISI

11.05.2013.

Predstavnik PROTECTA-e u novoformiranom Ekspertskom timu Evropa-Srbija

U okviru proslave dana Evrope, 11. maja je u Beogradu u EU Info centru osnovan Tim Evropa-Srbija sa 19 stručnjaka koji se bave pitanjima integracije u Evropsku uniju. Zadatak ovog ekspertskog tima će biti informisanje gradana o praktičnim pitanjima u vezi sa postupkom priključenja i samog članstva u Uniji.

Tim Evropa-Srbija čine nezavisni eksperti iz oblasti istorije EU, institucija i procesa odlučivanja u toj asocijaciji država, politike EU o ljudskim pravima, demokratiji i manjinama, biznisa, malih I srednjih preduzeća i ekologije, poljoprivrede, razvoja sela I bezbednosti hrane kao i kulture, obrazovanja i medija.


Sertifikate članovima tima je dodelio lično Šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer. On je ukazao da su javnosti potrebni jasni odgovori u vezi sa procesom pridruživanja i članstvom, i da oni treba da dospeju do svih građana Srbije, i da je na timu Evropa-Srbija da te informacije prenese.


Svečanosti je prisustvovao i Direktor vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milan Pajević. On je između ostalog rekao članovima tima da "treba nadoknaditi ono što je propušteno u prethodnoj deceniji, ali i u prethodne dve-tri, i da sada treba ukazati na neke jednostavne istine u vezi sa EU".


Članovi tima su , Vladan Jeremić, Lola Joksimović, Slavko Lukić, Aleksandar Macura, Srđan Matović, Aleksandra Milić, Vladimir Medović, Vladimir Pandurov, Andrija Pejović, Gordana Rajkov, Biljana Stefanović, Maja Stojanović, Maja Bobić, Adel Ahusara, Miroslav Tamburić, Mirjana Šakić, Mija Vukojević i Nišlije Predrag Cvetičanin I Milan Stefanović iz PROTECTA-e.


Više o Timu Evropa-Srbija na zvaničnom sajtu Delegacije EU u R. Srbiji:

www.europa.rs/srbija-i-evropska-unija/tim-evropa.html

POTPISI

POTPISI

08.05.2013.

Otvaranje izložbe “Evropa u mom komšiluku”

Koalicija Inicijativa mladih Niš (koju čine Omladinski centar Zajedno stvaramo, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Otvoreni klub, Savez studenata Univerziteta u Nišu i Studentska unija Univerziteta u Nišu) povodom obeležavanja Dana Evrope 9. maja, organizuje izložbu pod nazivom “Evropa u mom komšiluku” u prostorijama Kancelarije za mlade Niš, Obrenovićeva 38.

Izložba predstavlja kreativni prikaz 4 evropske zemlje: Česku, Slovačku, Mađarsku i Austriju na način kako su ih videli mladi ljudi tokom niza radionica, prezentacija i drugih aktivnosti.

Izložba će trajati od 8. do 11. maja i sprovodi se u okviru projekta “Potrebno nam je više podrške”.

30.04.2013.

MOS protecta

Ресурс центар за Нишавски округ, Центар за развој грађанског друштва PROTECTA уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта расписује

КОНКУРС за финансирање
ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА
У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТЕРИЗМА МЛАДИХ
за Нишавски округ

MOS

У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе, Ресурс центар за Нишавски округ, Центар за развој грађанског друштва PROTECTA вас позива да учествујете на конкурсу за финансирање омладинских волонтерских пројеката „МЛАДИ СУ ЗАКОН“.

Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућите квалитетнији живот вршњацима, али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму који има за циљ да подстиче активизам и волонтеризам младих широм Србије!

ТЕМЕ КОНКУРСА:

Конкурс је намењен вама, креативцима, који кроз активно учешће младих и волонтерско ангажовање:

 • мотивишете и друге младе, стварате услове и активности за активно и креативно провођење слободног времена
 • учествујете у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време и/или организујете активности за младе у тим просторима
 • промовишете солидарност и хуманост
 • промовишете разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе
 • промовишете здраве и безбедне стилове живота
 • учествујете у акцијама заштите животне средине
 • подстичете предузетнички дух код младих
 • промовишете основне вредности ЕУ међу младима.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ:

На конкурс могу да се пријаве удружења младих и неформалне омладинске групе састављене од најмање пет чланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разне омладинске секције и друге групе младих са територије Нишавског округа. Неформалне омладинске групе морају имати минимум једну пунолетну особу.

Напомена за вас: уколико желите да се пријавите као регистровано удружење младих, Ресурс центар за Нишавски округ Вас може информисати о упису у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, коју води Министарство омладине и спорта. Током трајања програма, биће неопходно да будете евидентирани да бисте ушли у процедуру избора омладинских волонтерских пројеката који ће бити финансирани. Неформалне омладинске групе не треба да буду евидентиране.

KAKO ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

Пријавите се на Конкурс слањем попуњеног пријавног формулара до 15. јуна 2013. године на еmail: milan.p@protecta.org.rs или поштом на следећу адресу: Центар за развој грађанског друштва PROTECTA, Обреновићева бб, ТПЦ Калча БI-43, 18000 Ниш, са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“.

Пријавни формулар можете наћи на www.protecta.org.rs/public_docs/formular.doc

Смернице за подношење пројектних идеја и пријавни формулар можете преузети са сајта Ресурс центра за Нишавски округ: www.protecta.org.rs/public_docs/smernice.doc или на омладинском Интернет порталу: www.zamislizivot.org , а за сва питања везано за процедуре пријављивања на конкурс можете се обратити Центру за развој грађанског друштва PROTECTA, Ниш путем електронске поште на еmail: milan.p@protecta.org.rs или телефоном на број: 018 522 788, 065 4321 602 – Милан Петровић.

Пријави се на конкурс који траје од 29. априла до 15. јуна 2013. године!

АКТИВИРАЈ СЕ и Ти!

29.04.2013.

PROTECTA IZABRANA ZA RESURS CENTAR NIŠAVSKOG OKRUGA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

Tokom 8 meseci trajanja projekta, PROTECTA će inicirati, podržati i finansijski pomoći realizaciju ideja mladih sa teritorije Nišavskog okruga koje se bave boljim uslovima za život i rad mladih. Tokom realizacije projekta, PROTECTA će ostvariti blisku saradnju sa predstavnicima Kancelarija za mlade Nišavskog okruga, gradskim i opštinskim većnicima kao i sa svim organizacijama civilnog društva koje se bave mladima.

Više informacija, kao i sve aktivnosti Resurs centra možete pratiti preko web portala PROTECTA-e kao i preko zvanične Facebook stranice Resurs centra za Nišavski okrug www.facebook.com/MladiSuZakonNisavskiOkrug

Pozivamo Vas da sve svoje ideje i predloge dostavljate odgovornoj osobi za realizaciju projekta.

Uskoro možete očekivati informacije o prvoj aktivnosti projekta.

Kontakt osoba: Milan Petrović
E-mail: milan.p@protecta.org.rs

26.04.2013.

Brisel
Multi-Stakeholders consultation on EU support to civil society in the enlargement region

U Briselu su 25. i 26. aprila održane konsultacije u vezi dalje podrške Evropske Unije civilnom sektoru na Zapadnom Balkanu za period od 2014-2020 godine a sa ciljem unapređenja procesa Evrointegracije regiona. Na konsultacijama su učestvovali visoki prestavnici EU za integraciju Zapadnog Balkana i predstavnici civilnog društva iz Srbije, Makedonije, Albanije, Turske, Bosne, Kosova*, Hrvatske i Crne Gore.

U dvodnevnoj diskusiji otvorene su teme uloge civilnog društva u podizanju političkih, socijalnih i društvenih standarda u regionu, i predloženi su ciljevi i očekivani rezultati dalje EU podrške civilnom sektoru za period 2014-2020. Posebna pažnja skupa je obraćena na indikatore koji će ukazati na uspešnost EU integracije i razvoja civilnog društva na kraju ovog perioda. Svaku od delegacija zemalja zapadnog Balkana su činila po pet predstavnika civilnog društva izabranih na javnom pozivu od strane EU.

U delegaciji Srbije na ovim konsultacijama je bio i predstavnik PROTECTA-e Milan Stefanović.

20.04.2013.

PROMOTIVNO-EKOLOŠKA ŠETNJA - STAZAMA AKADEMIKA JOSIFA PANČIĆA

OI „Josif Pančić“ u saradnji sa Inicijativom mladih Niš je po 13. put održao promotivno-ekološku šetnju sa ciljem upoznavanja ljudi sa prirodom niškog kraja i nužnosti njenog očuvanja.

Na Promotivno-ekološkoj šetnji -Stazama akademika Josifa Pančića- koja je održana u subotu 20. aprila 2013. godine na teritoriji Nacionalnog parka prirode Sićevo se okupilo oko 200 mladih ljudi iz zemlje i inostranstva koji su tom prilikom tradicionalno zasadili i Pancicevu omoriku na početku i kraju staze i ostavili ekološke poruke. Osim izviđaca u šetnji je učestvovao i određeni broj OCD aktivista. Ove godine šetnja je organizovana u pravcu Sićevo-Pasjača-Oreovac.

PROTECTA je uzela aktivno učešće u ovoj šetnji sa svojih 7 predstavnika među kojima je bio i najmlađi učesnik šetnje (Konstantin, 9 god) koji je prepešačio brdsku stazu dužu od 10km.

19.04.2013.

ODRŽANA PANEL RASPRAVA
JAVNA REĆ

U organizaciji Centra za razvoj civilnog društva „PROTECTA“, u niškom Medija-centru održana je 18. aprila 2013. godine panel-rasprava o temi „Javna reč“. Više od 40 predstavnika političkih stranaka, civilnog društva, javnih preduzeća, Grada Niša, gradskih opština, medijskih redakcija i dopisništava, od kojih je gotovo polovina aktivno učestvovala u raspravi, izrazilo je sledeće dominantne stavove:

 • osuđene su pretnje direktora Niške toplane i njegovih saradnika, upućene glavnom uredniku portala „Južne vesti“ zato što je objavio istinite podatke o zapošljavanju u Toplani; pozdravljeno je podnošenje krivične prijave od strane MUP protiv učinilaca i zatražena puna moralna odgovornost zbog tog primera oživljavanja metoda totalitarnih ideologija, kojima se razara izgradnja demokratskog društva; predsednici gradskih opština Crveni krst i Palilula kao funkcioneri SNS-a osudili su pretnje novinaru i zatražili smenjivanje direktora Toplane.

 • sloboda javne reči u niškom medijskom prostoru dodatno je ugrožena nepovoljnim ekonomskim stanjem privrede Niša i Srbije; smanjivanje proizvodnje ostavlja medije bez sponzora i povećava njihovu zavisnost od nosilaca javnih funkcija koji upravljaju sredstvima budžeta i drugih javnih prihoda; moguću zloupotrebu takve situacije treba otklanjati javnim projektnim finansiranjem medija pod jednakim uslovima.

 • sužavanje medijskog prostora u Nišu, nakon gašenja pojedinih medija, preti stvaranjem medijskog monopola i ucenjivačke pozicije vlasnika medija prema izvorima informacija i institucijama društva; takve pojave treba energično suzbijati, pre svega delovanjem organizacija civilnog društva.

 • Nišu je neophodan televizijski javni servis, kao potpuno nova institucija, koji bi delovao profesionalno i nezavisno od izvora finansiranja; javni servis bi poslovao na osnovu najviših standarda profesije i time bi, kroz konkurenciju, podsticao profesionalnost u radu privatnih medija.

Jedan od stavova panel-rasprave, koji je dobio punu podršku, bio je da se unutar civilnog sektora organizuje monitoring medijskog prostora Niša i regiona, s ciljem da se kontinuirano pruža doprinos većoj slobodi javne reči.

Moderatori rasprave su bili Zoran – Zoza Marjanović, novinar i Zoran Jovanović, profesor komunikologije na žurnalistici.

Na osnovu zaključaka diskusije PROTECTA smatra da je problem Javne reći velik i planira da nastavi sa aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje komunikacije svih aktera javne reći u Nišu.

19.04.2013.

KOMS predstavio info brošure za mlade i predloge praktičnih politika

Dana 19. aprila, u prostorijama Medija Centra Niš, Krovna Organizacija Mladih Srbije – KOMS je predstavila info brošure i predloge praktičnih politika za mlade.

Predlozi praktičnih politika za mlade se tiču boljeg položaja mladih u sledećim oblastima:

 • Informisanost
 • Mobilnost
 • Participacija
 • Zdravlje

Cilj standardizovanih brošura je da mlade informišu o najvažnijim segmentima, novostima i primerima dobre prakse koje su mladi u Srbiji, regionu ili Evropskoj uniji ostvarili na ovim poljima, kako bi se podstakao veći broj mladih da se informišu iz pravih izvora i da informacije koriste na pravi način, postanu aktivni učesnici u zajednici, koriste mogućnosti za povećanje mobilnosti i brinu o svom zdravlju i upražnjavaju zdrave stilove života.

Više o KOMS-u možete naći na: www.koms.rs.

PROTECTA je pridruženi član KOMS-a.

11.04.2013.

DONACIJA MICROSOFTA

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA je dobilo donaciju Microsofta u softverskim paketima u vrednosti preko 50.000 dolara.

Zahvaljujemo se Microsoftu što je na ovaj način propoznao i podržao dugogodišnji rad naše organizacije.

PROTECTA je donaciju dobila u okviru Microsoftovog programa za pomoć neprofitnom sektoru.

09.04.2013.

Formirana Grupa civilnih aktivista
za borbu protiv korupcije u policiji (A-COP GRUPA)

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), je u okviru projekta “Civilno društvo protiv korupcije u policiji“ organizovao prvi sastanak Grupe za borbu protiv korupcije u policiji u Srbiji (A-COP grupa).

A-COP grupu čine sledeće odabrane organizacije na nacionalnom konkursu i njihovi predstavnici:

 1. Aleksandar Đekić, Bečejsko udruženje mladih (Bečej)
 2. Milan Stefanović, PROTECTA (Niš)
 3. Dejan Škorić, Resurs centar (Majdanpek)
 4. Zoran Bašić, Klub boraca za borbu protiv korupcije (Zrenjanin)
 5. Predrag Blagojević, Južne vesti (Niš)
 6. Nenad Miljković, Info centar (Brus)
 7. Nebojša Ratković, Inicijativa za društvenu odgovornost (Beograd)

Ove organizacije i njihovi predstavnici su odabrani na osnovu njihovog višegodišnjeg iskustva u realizaciji projekata i aktivnosti na temu borbe protiv korupcije i učešća u radu antikorupcijskih mreža organizacija civilnog društva u Srbiji.

Glavni cilj formiranja grupe je jačanje vladavine prava u Srbiji kroz podsticanje učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije u policiji. Cilj će biti ostvaren kroz jačanje kapaciteta civilnog društva da prati pojavu korupcije u policiji i javno zastupa mehanizme za njeno otkrivanje i sprečavanje, posebno na lokalnom nivou.

Partneri BCBP-a na ovom projektu su Novosadska novinarska škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava. Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Više informacija na http://korupcija.bezbednost.org

A-COP

08.04.2013.

Održan trening “Saradnja Kancelarije za mlade i Inicijative mladih Niš – planiranje zajedničkih aktivnosti” u Vrnjačkoj banji

U periodu od 5.-7. aprila 2013. godine u Vrnjačkoj banji je održan trening pod nazivom “Saradnja Kancelarije za mlade i Inicijative mladih Niš – planiranje zajedničkih aktivnosti”. Trening je organizovala koalicija Inicijativa mladih Niš u okviru projekta “Potrebno nam je više podrške” koji realizuje omladinski centar “Zajedno stvaramo”. Organizaciju ovog treninga je pomogla PROTECTA.

Cilj ovog treninga je bio je jačanje saradnje između organizacija civilnog društva, opštinskih kancelarija za mlade grada Niša, Kancelarije za mlade grada Niša i Saveta za mlade grada Niša. Sastanci i radionice obuhvatili su planiranje i razradu niza aktivnosti za višednevno obeležavanje sledecih važnih datuma: Svetski dan zdravlja, Svetski dan planete Zemlje, Dan Evrope, Međunarodni dan mladih, Dan mladih grada Niša, Svetski dan studenata, Svetski dan ljudskih prava.

Ispred PROTECTA-e su ovom treningu prisustvovali Milan Petrović, Darja Jovanović, Jasmina Stojiljković i Martin Mitić, a jedan od predavača na treningu je bio Milan Stefanović.

Koalicija „Inicijativa mladih Niš“ predstavlja udruženu saradnju pet organizacija civilnog društva iz Niša: Centra za razvoj građanskog društva - PROTECTA, Društva za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub, Saveza studenata Univerziteta u Nišu, Studentske Unije Univerziteta u Nišu i Omladinskog centra „Zajedno stvaramo...“.

05.04.2013.

Održana konferencija “Obrazovanje i bezbednost“

Međunarodna konferencija „Obrazovanje i bezbednost“ u organizaciji OCD „ Inicijativa za integraciju“ iz Vranja, održana je u hotelu Tami residence u Nišu.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine ( Zoran Putica i Mersida Mesetović), Gradonačelnik Vranja, direktorka CEAS Jelena Milić kao i predstavnici niških medija i organizacija civilnih društava sa ovih prostora.

Na konferenciji je bilo reči o ulozi i zastupljenosti žena u sektorima bezbednosti i vojske, kao i uloga žena u obrazovanju koji se odnosi na ove oblasti. Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa situacijom u dvema susedskim državama kao i da predoče izazove i probleme sa kojima se susreću žene koje aktivno učestvuju i rade u ovim sektorima na prostorima Balkana.

Na konferenciji je učestvovao i predstavnik PROTECTA-e.

03.04.2013.

PREZENTACIJA AIESEC-A U PROTECTI

U sredu 03.04.2013. u prostorijama PROTECTA-e predstavnici AIESEC-a su održali prezentaciju za volontere i aktiviste PROTECTA-e u vezi praksi i mogućnosti koje pruža AIESEC.

AIESEC je najveća svetska organizacija vođena od strane studenata, koja postoji u 115 zemalja sveta i broji preko 86000 članova. U saradnji sa brojnim univerzitetima i kompanijama AIESEC već dugi niz godina omogućava mladim ljudima praktično usavršavanje i razvijanje liderskih sposobnosti, i baveći se aktuelnim problemima u društvu vrši pozitivan uticaj na svoje okruženje.

Postoje dva tipa praksi koje AIESEC organizuje: razvojne i stručne.

One vam omogućavaju da steknete iskustvo i upoznate se sa radom brojnih kompaniji u svim zemljama sveta u kojima postoji predstavništvo AIESEC-a.

Razvojne prakse - 6 do 8 nedelja, rad na društveno odgovornom projektu koji organizuje AIESEC ili NVO koja saradjuje sa AIESEC-om. Smeštaj obezbeđen, a u većem broju zemalja i hrana obezbeđena. Potrebno osnovno poznavanje engleskog jezika ne savršeno jer je jedan od ciljeva razvojne prakse usavršavanje engleskog. Prosečno je potrebno mesec dana za pronalazak prakse.

Stručne prakse - od 6 do 18 meseci. Rad u kompaniji ili fakultetu u stručnoj oblasti, dobija se plata u minimalnom iznosu od 200 evra, obično je u pitanju prosečna te zemlje. Potrebno je odlično znanje engleskog jezika i radno iskustvo od 6 meseci, računa se i volontiranje. Prosečno je potrebno 3-4 meseca za pronalazak prakse.

Više o AIESEC-u možete pročitati na www.aiesec.org.rs/nis/

A-COP

01.04.2013.

Održan sastanak članova komisije za izbor LAF-a Niš

Dana 29. marta održan je prvi radni sastanak članova komisije za izbor LAF-a Niš. Sastanak je održan u gradskoj kući a domaćin sastanka je bio zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković.

Sastanku su prisustvovali:

 • Članovi komisije LAF ispred medija:
  • Zoran Kosanović
  • Milorad Doderović
 • Članovi komisije LAF ispred OCD:
  • Milan Petrović (PROTECTA)
  • Dragan Petković
 • Član komisije LAF u ime Agencije za borbu protiv korupcije:
  • Miodrag Škundrić
 • Pavle Dimitrijević ispred Biroa za društvena istraživanja

Na sastanku su dogovoreni budući koraci komisije za izbor LAF-a Niš:

 • Na prvoj narednoj sednici Gradskog veća se donosi Odluka o verifikaciji izbora članova komisije za definisanje kriterijuma i izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš i stavlja se van snage Odluka Gradskog veća o Konkursu za izbor članova LAF-a iz marta 2012. godine
 • Odluku o verifikaciji izbora dostaviti članovima Komisije
 • Članovi Komisije rade na utvrđivanju Kriterijuma za izbor članova LAF-a.

21.03.2013.

SAT ZA NAŠU PLANETU 2013.

Ova najveća globalna kampanja biće održana sedmi put u svetu, a peti u Srbiji, sa ciljem da se što veći broj ljudi uključi i da svoj doprinos u očuvanju planete. Tog dana u domovima, školama i poslovnim zgradama, na znamenitim građevinama i spomenicima širom planete biće isključena svetla na jedan sat – "Sat za našu planetu" sa ciljem podizanja svesti o neophodnosti borbe protiv klimatskih promena i energetskoj efikasnosti.

Od 2007. godine, kada je 2,2 miliona ljudi učestvovalo u prvom "Satu za našu planetu", održanom samo u Sidneju, akcija se masovno proširila i 2013. godine se uključivo više od 7000 gradova i mesta u 152 zemlje sa stotinama miliona učesnika na svih sedam kontinenata.

Subota, 23.03.2013. park SVETOG SAVE, ispred crkve SVETOG CARA KONSTANITINA I CARICE JELENE

Svetla će biti isključena u vremenu od 20,30 – 21,30 časova na svim glavnim niškim trgovima (Trg Kralja Milana, Sinđelićev trg, Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja, Trg Nikole Dražića, Trg Pavla Stojkovića, Trg Republike u Niškoj Banji, Trg Republike kod zgrade Skupštine Grada, Trg Učitelj Tase, Trg Vojvode Bojovića, Univerzitetski trg, Trg Mije Stanimirovića, Trg 14. oktobar...), u parku Sveti Sava, na mostovima, zgradama GU, na hali Čair, na verskim hramovima (Saborna crkva, hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene, crkva Svetog Pantelejmona,...) zgradama sa dekorativnim osvetljenjema – ukoliko uslovi dozvoljavaju: zgrada Univerziteta, zgrada Pošte, zgrada Osnovnog suda, zgrada Apelacionog suda, zgrada Vojske Srbije, zgrada komande vojske Srbije, zgrada MUP-a, zgrada Vatrogasne brigade, zgrada Predsedništva, zgrada Narodnog pozorišta, osvetljenje na ulazu u Nišku tvrđavu, ...)

Akciju zajednički organizuju: Grad Niš, Gradske Opštine, ED Jugoistok, Jkp Mediana, Jkp Gorica, Fakultet Zaštite na radu i druge obrazovne institucije; Udruženja građana: Prostor, Arhus centar Južne i Istočne Srbije, Protecta, Zooplanet, Volonterski Centar, Zeleni Ključ, Edenis, Neven, Kobre, Ekopolis, Moj Bubanj i Ekolend.

17.03.2013.

Održan međunarodni trening
«Youth for promoting human rights and legality»

U organizaciji FLARE mreže i organizacije YHRM iz Rusije, u Budimpešti je od 17. do 23.03.2013. godine u prostorijama Youth Centra Saveta Evrope održan trening za predstavnike 30-tak OCD iz 23 zemalja Saveta Evrope. Trening je pokušao da sagleda borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala kroz aspekt ljudskih prava, koja se dosta često krše u ovom kontekstu.

Obrađene su razne teme, između ostalog i:

 • Mediji i industrija zabave i organizovani kriminal
 • Putevi droge
 • Osnove korupcije
 • Važnost sećanja na žrtve organizovanog kriminala
 • Aktivnosti Saveta Evrope u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i slično

Trening je bio dvojezičan (Ruski/Engleski) a vodio ga je međunarodni tim trenera čiji je član bio i predstavnik PROTECTA-e Milan Stefanović koji je na ovom treningu predstavljao Kancelariju za Balkan FLARE mreže.

14.03.2013.

ODRŽAN INICIJATIVNI SASTANAK
KOALICIJE ZA NADZOR RAZVOJNE POMOĆI

U Beogradu, 14 i 15. marta u tehničkoj organizaciji Narodnog Parlamenta iz Leskovca a uz podršku TACSO Srbija organizovan je prvi sastanak Koalicije za nadzor razvojne pomoći. Sastanku je prisustvovalo petnaestak organizacija iz desetak gradova i opština u Srbiji, a akcenat je stavljen na dogovor oko budućih aktivnosti u vezi nadzora rada međunarodnih donatora u Srbiji, sa čijim radom i transparentnošću dodele sredstava članice koalicije nisu zadovoljne.

Kod većine međunarodnih donatora primećeno je favorizovanje organizacija iz Beograda, a takođe kao jedan od večih problema je primećen nedostatak transparentnosti fondera pri izveštavanju o rezultatima konkursa. Sa tim u vezi članice koalicije su razradile nekoliko predloga rešenja sa kojima će javnost upoznati u narednom periodu.

Aktivno učešće na sastanku je uzela i PROTECTA kao jedan od osnivaca koalicije.

Više informacija o radu koalicije na www.aidwatchserbia.org

14.03.2013.

Konferencija
Algoritam anti-korupcije - primena antikorupcijskih mehanizama u Srbiji

U Beogradu u četvrtak, 14. marta u organizaciji CPES-a je održana konferencija:

Algoritam anti-korupcije - primena antikorupcijskih mehanizama u Srbiji

Na konferenciji su između ostalog govorili:

 • Rodoljub Šabic, Poverenik za informacije od javnog zanačaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Zlatko Minić, član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Algoritam anti-korupcije je pokušaj da se unapredi primena antikorupcijskih politika u Srbiji kroz njihovo mapiranje i analizu sprovođenja antikorupcijskih politika kako bi se obezbedile konkretne preporuke za povećanje efikasnosti borbe protiv korupcije. Mapa institucija i mehanizama predstavljena kao ALGORITAM ANTI-KORUPCIJE, obezbeđuje jasan uvid u postojeće stanje i mehanizam je za dalje praćenje primene antikorupcijskih politika. Algoritam „testira“ uspešnost mera koje država sprovodi na planu borbe protiv korupcije, a građanima obezbeđuje jasan uvid u trenutno stanje i potencijal institucija da se na sistematičan način izbore sa sistemskom korupcijom.

Aktivno ušešće na konferenciji je uzela i PROTECTA.

07.03.2013.

IZABRANI ČLANOVI KOMSIJE
ZA DEFINISANJE KRITERIJUMA I IZBOR ČLANOVA
LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG FORUMA GRADA NIŠA

PROTECTA i BIRODI su 07.03.2013 u prostorijama Medija Centra Niš organizovali dva sastanka povodom izbora predstavnika organizacija civilnog društva i novinara iz Niša u komisiju za definisanje kriterijuma i izbor članova lokalnog antikorupcijskog foruma grada Niša. Na odvojenim sastancima, prisutni predstavnici Udruženja građana i novinara iz Niša su za svoje predstavnike imenovali: Zorana Kosanovića i Milorada Doderovića (novinari) i Milana Petrovića i Dragana Petkovića (Udruženja građana).

Komisiju za definisanje kriterijuma i izbor članova lokalnog antikorupcijskog foruma grada Niša će činiti danas izabrani predstavnici kao i predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije i Biroa za društvena istraživanja. Zadak komisije će biti da u narednom periodu definiše kriterijume i procedure za izbor članova lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu.

Na ovaj način vrši se revitalizacija rada LAF-a čije je ukidanje pokušano krajem februara 2012. godine. Ovakav izbor članova komisije je u skladu sa dogovorom koji je postignut između predstavnika lokalne samouprave u Nišu (kabinet gradonačelnika) i organizacija koje ulažu napor za formiranje LAF-a i sprovođenje usvojenog LAP-a za borbu protiv korupcije u Nišu, PROTECTA-e, Biroa za društvena istraživanja, Centra za ljudska prava.

LAF komisija LAF komisija

05.03.2013.

OSNIVANJE TIMA EVROPA U SRBIJI

U Beogradu je 5. marta 2013 u prostorijama EU Info centra održan pripremni sastanak za Osnivanje tima Evropa u Srbiji. Sastankom su predsedavale šefica Odeljenja za informisanje, komunikacije i medije Delegacije EU u Srbiji Luca Kadar i pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Ivana Đurić

Na sastanku su razmotreni:

 • Koncept Tima Evropa u Srbiji
 • Iskustva Team Europe mreža u Evropskoj uniji
 • Ko su članovi Tima Evropa?
 • Pravni i finansijski aspekt članstva u Timu Evropa
 • Vizuelni identitet Tima Evropa

Sastanku je prisustvovalo 12 OCD iz Srbije koje se bave Evrointegracijama a koje su pozvane od strane delegacije EU u Srbiji. PROTECTA je jedina organizacija van Beograda koja je bila pozvana na ovaj sastanak.

27.02.2013.

Promocija publikacije
Zaštita prava građana pred Upravnim sudom – Vodič za građane

Centar za razvoj građanskog društva “PROTECTA” i Centar za razvoj Srbije su u sredu, 27. februara u Medija centru Niš organizovali promociju publikacije: „Zaštita prava građana pred Upravnim sudom – Vodič za građane“.

Projekat se realizuje uz podršku Američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast. Publikacija je namenjena građanima i predstavnicima različitih institucija i organizacija koji smatraju da su oštećeni aktom nekog organa državne uprave u ostvarivanju prava koja im po zakonu pripadaju.

Ukoliko niste zadovoljni odlukama poreske uprave povodom poreza ili taksi, carinskih organa, Inspektorata za rad, ili neke drugog od 54 organa državne uprave – imate pravo da proverite njihovu zakonitost kod nezavisnog arbitra – Upravnog suda Republike Srbije. Ukoliko ne možete da povratite svoju imovinu na osnovnu Zakona o restituciji, ili ne dobijate dozvolu za izgradnju ili ne možete da legalizujete nekretnine na osnovu zakona ili ukoliko organi lokalne samouprave u vašem slučaju nisu doneli akt u skladu sa zakonom i važećim propisima – pokrenite upravni spor. Isto se odnosi na odluke Ministarstava i organa Republike Srbije, Javnih preduzeća i Vladinih agencija.

U publikaciji se mogu naći praktični saveti kako da ostvarite vaša prava, kako da sastavite tužbu kao fizičko ili pravno lice. Prisutni su mogli da saznaju kako da se izbore sa ćutanjem administracije.

Prezentaciji je prisustvovalo pedesetak predstavnika institucija i organizacija iz Niša. Publikaciju u elektronskom obliku možete preuzeti na www.razvojsrbije.org

euforija euforija

22.02.2013.

Konferencija “Zaštitnik grаđana – preporuke u praksi”

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava su u Beogradu 22.02.2013 organizovali konferenciju za medije i predstavnike civilnog društva: Zaštitnik građana – preporuke u praksi.

Na ovom događaju su predstavljeni mehanizmi za praćenje sprovođenja preporuka Zaštitnika građana.

Zaštitnik građana Saša Janković otvorio je ovaj skup na kome su govorili i eksperti iz oblasti dobre uprave.

PROTECTA je uzela aktivno učešće na ovoj konferenciji.

13.02.2013.

Održana obuka
Unapređenje bezbednosti životne sredine razmatranjem energetskih izazova

U Beogradu i u Sremskim Karlovcima je 13. i 14. februara u organizaciji Misije OSCE u Srbiji održana obuka za predstavnike civilnog društva i državnih institucija na temu Unapređenja bezbednosti životne sredine razmatranjem energetskih izazova.

Na obuci su svoja izlaganja imali:

 • Predstavnik Misije OEBS u Srbiji
 • Predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije
 • Predstavnik Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije

Drugog dana obuke je organizovana poseta Ekološkom centru ”Radulovački” u Sremskim Karlovcima, i poseta „ekološkoj zgradi” Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima.

Svi učesnici su dobili sertifikat o položenoj obuci. Predstavnik PROTECTA-e i Arhus Centra JiS na ovom skupu je bio Milan Stefanović.

05.02.2013.

Održana obuka za članice SEKO mreže na temu “Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije održale su u Palati Srbija u Beogradu prvu u nizu obuka za članice SEKO mreže.

Uvodna obuka je imala za cilj bolje upoznavanje organizacija civilnog društva sa procesom pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, poglavljima samog pregovora kao i podizanje kapaciteta organizacija da ovaj proces aktivno prate.

Prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva predstavljena su iskustva država iz regiona, Republike Hrvatske i Republike Crne Gore, kao i načine na koje je civilno društvo iz ovih zemalja uzelo aktivno učešće u radu radnih grupa koje su pripremale poglavlja u procesu pregovora.

Prezentovana su iskustva organizacije Cenzura Plus iz Hrvatske i Centra za razvoj nevladinih organizacija iz Crne Gore.

Ovoj obuci prisustvovao je i predstavnik PROTECTA-e kao jedne od članice konzorcijuma SEKO grupe za Životnu sredinu i energetiku.

28.01.2013.

Međunarodna konferencija
"Srbija, Zapadni Balkan i EU: šta nam je zajedničko u oblastima bezbednosti i odbrane i kako to maksimalno iskoristiti za jačanje stabilnosti i napretka u regionu"

U Beogradu je 28. januara 2013. godine u organizaciji CEAS-a održana konferencija koja je za cilj postavila pitanje reforme sektora bezbednosti u Srbiji i podizanje reformi na sistematski i inkluzivni način i da se – gde god je to moguće – reforme sprovedu u skladu sa EU očekivanjima i NATO standardima.

Obrađene su teme kao što su:

 • Zajednička bezbednosna i odbrambena politika EU,
 • Izazovi i dometi EU bezbedonosne politike u regionu Zapadnog Balkana,
 • Tranziciona pravda i reforma sektora bezbednosti,
 • Etnički-zasnovani i drugi bezbednosni izazovi u Srbiji

Na konferenciji su se između ostalih obratili:

 • Luka Bjankoni, prvi sekretar i šef Političkog sektora Delegacije EU u Srbiji,
 • Marian Majer, viši stručni saradnik u Centru za evropske i severno-atlantske poslove (CENAA), Bratislava, Slovačka,
 • Vit Stritecki, analitičar Instituta za međunarodne odnose, Prag, Češka,
 • Anton Bebler, redovni profesor na Fakultetu društvenih nauka, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija,
 • Kurt Basjuner, viši savetnik Saveta za demokratizaciju politike (DPC), SAD,
 • Dušan Janjić, predsednik Nove socijaldemokratije Srbije, Beograd, Srbija,
 • Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, Beograd, Srbija

Na konferenciji je zapaženo izlaganje na temu: "Civilna kontrola sektora bezbednosti i transparentnost rada sektora bezbednosti" imao kao jedan od panelista i Milan Stefanović, direktor OCD PROTECTA.

25.01.2013.

Okrugli sto „Ka delotvornoj politici životne sredine kroz saradnju civilnog društva, lokalne samouprave i privrede“

Evropski pokret u Srbiji, Beogradska otvorena škola, UNEKOOP i Centar za razvoj građanskog društva „PROTECTA“ realizovali su okrugli sto posvećen unapređenju politike životne sredine u Republici Srbiji kroz jačanje saradnje između civilnog društva, lokalne samouprave i privrede.

Konzorcijum organizacija koje realizuju projekat „Znam kako da delujem“, predstavio je ostvarene projektne rezultate i dao konkretne preporuke za rešavanje očiglednih problema u sprovođenju politike životne sredine u Republici Srbiji.

Prisutnim predstavnicima Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, SKGO-a, Privredne komore Srbije, nevladinog sektora i drugih javnih institucija, obratili su se Siniša Mitrović iz Privredne komore, Miodrag Gluščević, SKGO i Natalija Matunović iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Rezultate istraživanja sprovedenog tokom projekta koje je sprovedeno u lokalnim samoupravama, privrednom i civilnom sektoru sa ciljem definisanja nadležnosti i kapaciteta za sprovođenje politika životne sredine, prisutnima je predstavio Prof.Dr Dragoljub Todić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

25.01.2013.

Obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbijji (CHRIS mreža) su organizovali sastanak za sve učesnike obuke o zaštiti podataka o ličnosti. Sastanak je organizovan u petak 25.01.2013 u Beogradu a cilj ovog sastanka je dalje povezivanje predstavnika organizacija koje deluju u oblasti zaštite privatnosti i dogovor o mogućim zajedničkim aktivnostima.

Predstavnici Partnera Srbija i CHRIS mreže su tom prilikom predstavili internet platformu o zaštiti podataka o ličnosti koja je krenula sa radom 28. januara, na Dan zaštite podataka o ličnosti. Na platformi će biti objavljivane vesti iz ove oblasti, video prezentacije koje su izradili predstavnici službe Poverenika, biće prevođeni blogovi stručnjaka, građani će imati priliku da postavljaju pitanja i komentare na platformi, a biće organizovano i pružanje besplatne pravne pomoći iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Ovom sastanku su ispred PROTECTA-e prisustvovali Milan Stefanović i Mirko Šarić kojima je tom prilikom uručen i sertifikat o položenoj obuci o zaštiti podataka o ličnosti.