deco  
deco
deco
deco
deco
logo
 
English language English language
deco ЗА НАС   СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ deco  
  deco
deco РАЗВИТИЕТО НА ПРОТЕКТА
deco СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
deco ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
deco ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ
  deco
protecta

Области на дейност и интереси:

  • Насърчаване на демокрацията, демократичните ценности и правовата държава;
  • Развитие на гражданското общество и гражданския сектор в Сърбия;
  • Децентрализация и регионализация;
  • Насърчаване на стандардите и ценностите на европейската интеграция;
  • Младежка политика, стандарди, образование, активизъм и доброволчеството;
  • Икономическа подкрепа на гражданите и бизнеса;
  • Борба с организираната престъпност и насърчаване на идеята за законност;
  • Насърчаване на иновативни модели на социални дейности в местните общности и устойчиво развитие;
  • Култура и междукултурен обмен.