deco  
deco
deco
deco
deco
logo
 
English language English language
deco ЗА НАС   ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ deco  
  deco
deco РАЗВИТИЕТО НА ПРОТЕКТА
deco СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
deco ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
deco ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ
  deco
protecta

ПРОТЕКТА се състои от млади хора, мотивирани от своето лично убеждение, че съществува належаща потребност от гражданската активност в Сърбия, с цел защита на интересите на младежите и други целеви групи на нашата организация. В този процес важна роля според нас има държавният и бизнес сектори.

Екип на ПРОТЕКТА

Борд на директорите:

  • Милан Стефанович, директор;
  • Деян Милошевич, директор.

Реализация на програми:

  • Александра Аспровска
  • Зорица Стеванович
  • Милан Мијовић
  • Миодраг Милошевич

Администрация и IT екип:

  • Милијана Петрович, Администрация
  • Мирко Шарич, IT координатор за комерсиални дейности;