deco  
deco
deco
deco
deco
logo
 
English language English language
deco НАШАТА ИСТОРИЯ   МИСИЯ И ЦЕЛИ deco  
  deco
deco МИСИЯ И ЦЕЛИ
deco ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ
deco ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
deco ДОНОРИ
  deco
protecta

Център за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА e надпартийно и неправителствено сдружение от гр. Ниш, с мисия събуждане на гражданското съзнание, чрез подкрепа и осъществяване на младежки и граждански инициативи в сферата на културата, демокрацията, опазването на околната среда, икономическия растеж и работата с разселени лица и бежанци.

Целите на ПРОТЕКТА са:

  1. Насърчаване и подкрепа на независими и надпартийни граждански и младежки инициативи, чрез укрепване капацитета на гражданството.
  2. Развитие на гражданското съзнание на гражданите в Сърбия и Черна гора за традициите и културата на народите, живеещи на тази територия и в близост до нея, но същевременно и за тенденциите в развитието и формирането на глобалната култура.
  3. Подобряване на демократическите процеси на местно и национално ниво, чрез засилване ролята на гражданите във вземането на решения.
  4. Развитие на гражданското съзнание за проблемите свързани с опазването на околната среда и формирането на чиста околна среда, което е в интерес на днешните и бъдещите поколения.
  5. Подкрепа на младите хора в тяхната икономическа самостоятелност.
  6. Поддържка на маргинални групи.