deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
  deco
protecta

„GRAĐANSKA OSMATRAČNICA - PODIZANJE KAPACITETA MLADIH NOVINARA ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO“

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom, Departman za komunikologiju i novinarstvo - Centar za medijska istraživanja iz Niša realizuju projekat „Građanska osmatračnica - Podizanje kapaciteta mladih novinara za istraživačko novinarstvo“. Projekat je podržan od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

„Građanska osmatračnica - Podizanje kapaciteta mladih novinara za istraživačko novinarstvo“ je dvanaestomesečni projekat čiji je Opšti cilj:

 • unapređenje demokratije i demokratskih sistema kroz osnaživanje novinara za rad u istraživačkom novinarstvu i izveštavanju o transparentnijoj potrošnji javnih sredstava.


 • Posebni ciljevi ovog projekta su:

  • Uključivanje i edukovanje mladih novinara za istraživanje i izveštavanje o korupciji putem istraživačkog novinarstva i društvenih mreža.
  • Objavljivanje istraživačkih priča koje dovode do društvenih promena i širenja svesti u javnosti o neprihvatljivosti nenamenskog i netransparentnog trošenja javnih sredstava.

  Ciljnu grupu ovog projekta čine studenti sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo u Nišu, koji će se baviti javnim finansijama i izveštavanjem o javnim finansijama.

  Aktivnosti na projektu:

  • - Formiranje stručnog tima
  • - Medijska promocija
  • - Edukativni program
  • - Studije slučaja
  • - Publikovanje štampanog izdanja istraživačkih priča

  Projekat će biti realizovan na teritoriji grada Niša u periodu od 01. jula 2014. godine do 30. juna 2015. godine.

  "JEDNAKOSTI – UČEŠĆE ŽENA U RADU POLITIČKIH PARTIJA" (01.07.2012. - 30.11.2012.)

  Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA realizuje projekat „ Jednakosti - Učešće žena u radu političkih partija“, podržanog od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj – SDC.

  Svrha projekta je unapređenje demokratije i demokratskih institucija (političke stranke nacionalnih manjina i drugih stranaka u opštinama koje su aktivne u izabranim opštinama) kroz izgradnju kapaciteta političkih partija za veće učešće žena u političkom životu na lokalnom nivou.

  Ciljevi:

  1. Podizanje nivoa svesti unutar političkih stranaka koji su od značaja za povećanje učešća žena u političkom i partijskom životu na jugu Srbije.
  2. Uspostavljanje dijaloga između političkih stranaka po pitanju većeg učešća žena u partijskom i političkom životu na jugu Srbije.
  3. Podsticanje političkih stranaka na lokalu i stranaka nacionalnih manjina, kao nosioca moći da predlože i usvoje rešenja koje omogućavaju šire angažovanje žena u političkom životu.

  Korisnici ovog projekta biće žene u 5 opština na Jugu Srbije, članovi političkih stranaka i stranaka nacionalnih manjina koje deluju u ovim multi etničkim sredinama.

  Rezultati:

  1. Urađena analiza participacije žena u političkom životu stranaka u 5 opština na Jugu Srbije;
  2. Povećan nivo znanja o participaciji žena kroz informativno edukativnu kampanju.
  3. Otvorena tema o učešću žena u politici na opštinskom nivou (5 ekspertskih okruglih stolova);
  4. Edukovano 20 žena za aktivno bavljenje politikom;

  Aktivnosti na projektu:

  1. Prikupljanje i analiza podataka
  2. Fokus grupe
  3. Publikacija-Info edukativna kampanja
  4. Okrugli stolovi
  5. Trening radionica

  CeSID aktivnosti na Jugu Srbije i projekat “Vodič kroz lokalnu samoupravu”

  Osnivači PROTECTE učestvovali su u inicijalnim treninzima o posmatranju izbora. Iz ovih treninga je tokom 1998. proizišao CeSID (Centar za slobodne izbore i demokratiju). Od osnivanja CeSID-a, kancelarija PROTECTE je ujedno i regionalna kancelarija CeSID-a za Južnu Srbiju i sprovodi programe vezane kako za naposredno i posredno posmatranje izbora, tako i za programe razvoja demokratije. U 2004. godini, niška kancelarija CeSID-a je postala prva regionalna kancelarija koja je samostalno radila projekat na nacionalnom nivou, koristeći raširenu mrežu CeSID-ovih koordinatora i kancelarija. Kroz ovaj projekat, “Vodič kroz novu lokalnu samoupravu”, pratio se predizborni, izborni i postizborni proces na jedinstveni i do sada neprimenjivan način u ovom delu Evrope. S obzirom da je ovde reč o lokalnim izborima, niški CeSID je kroz ovaj projekat bio jedina organizacija u zemlji(računajući i državne institucije) koja je imala podatke o svim kandidatima na lokalnim izborima (reč je o 70.000 kandidata), kao i sve ostale informacije vezane za politike organizacije, grupe građana, izborni, predizborni i postizborni proces. Ove informacije učinili smo dostupnim građanima i medijima i na taj način pokušali smo da nadoknadimo nedostatke prvi put primenjenog proporcionalnog sistema za izbor lokalnih odbornika. Sve statističke informacije koje su objavljivali mediji povodom lokalnih izbora bile su isključivo od CeSID-a koji je jedini imao sveobuhvatnu bazu podataka. Samim tim i analize izbornih rezultata su bile objektivnije od političkih partija i neutralnih analitičara. Rezultat projekta jeste i prvi "Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji" i ekspetriza na temu “Ko se sve bavi politikom na lokalnom nivou u Srbiji”. Osmišljavanje, realizacija i fundraising projekta obavio je CeSID iz Niša. Ovaj projekat od 120.000 USD podržali su: Democracy Commission USA, Westminster Foundation for Democracy UK i Rockefeller Brothers Fund USA.

  Kampanja pozivanja građana da izađu na izbore

  Od saveznih predsedničkih izbora održanih septembra 2000. godine, nakon kojih su nastali protesti i petooktobarska dešavanja, pa do poslednjih lokalnih izbora 2004. PROTECTA je svake izbore propratila kampanjom pozivanja građana da izađu na izbore. Za razliku od brojnih drugih kampanja, PROTECTA kroz svoje javno zagovaranje iz godine u godinu promoviše i principe odgovornosti političara na vlasti i političara u predizbornoj kampanji, a kroz edukaciju građana o ingerencijama i organima koji se biraju pokušavamo da podignemo očekivanja građana prema njihovim kandidatima. Takođe smo ponosni učesnici jedinstvene kampanje “Niška NVO podrška štrajku” koja je izvedena u saradnji sa niškim NVO u periodu između septembarskih izbora i 5. oktobra 2000.

  Edukacija i osnaživanje CeSID-ove mreže koordinatora

  Serijom treninga osposobili smo CeSID-ove koordinatore da samostalno pišu projekte i rade nezavisni fundraising. Ova aktivnost je od velikog značaja imajući u vidu CeSID-ovu želju da odgovori na autentične potrebe lokalnih zajednica u oblasti unapređivanja demokratskih procesa i na nemogućnost održivosti ogromne centralizovane mreže kancelarija.

  Uvođenje tematike ljudskih prava u srednje škole u Južnoj Srbiji

  Kroz program Edukativni server, profesori društvenih predmeta srednjih škola Južne Srbije prošli su kroz šestomesečnu edukaciju o ljudskim pravima i vrednostima civilnog društva. Program je rađen po programu Dedalusa iz Sarajeva koji u ovu edukaciju uvodi i obrazovanje o korišćenju informacionih tehnologija. Program je baziran na kompjuterskom CD-u urađenom na 8 jezika koji sadrži preko 800 stranica pisanog teksta o ljudskim pravima. Profesori su takođe dobili edukaciju o tome kako da internet iskoriste najefikasnije u potrazi za podacima o ljudskim pravima, slučajevima kršenja ljudskih prava i izveštajima o stanju ljudskih prava. Program je finansirao UNESCO.