deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
  deco
protecta

“Uspostavljanje informacionog konsalting centra /IKC/ "Brzi Start“ u gradovima Berkovica i Niš” (01.08.2011. - 31.07.2012.)

Protecta u saradnji sa Bugarskim partnerima “NATIONAL ASSOCIATION FOR ECONOMIC AND SOCIAL INTEGRATION” i COMMUNITY HOUSE "IVAN VAZOV" realizuje projekta “Uspostavljanje informacionog konsalting centra /IKC/ "Brzi Start“ u gradovima Berkovica i Niš”.

Cilj projekta je uspostavljanje 2 regionalna konsalting centra u Niš-u i Berkovici kao podrška biznis sektoru u ovim regionima. Ciljna grupa ovih centara su preduzetnici, mala i srednja preduzeća, kao i nezaposleni koji će proći kroz proces edukacije po americkoj metodologiji “BRZI START” radi sertifikovanja u angažovanom zanimanju. Dobijeni sertifikati su međunarodno priznati na teritoriji cele Evrope. Edukacija obuhvata trening od 9 dana Bugarskoj, kao i 120 sati edukacije na radnom mestu. Ovaj proces će realizovati evropski sertifikovani treneri.

Ideja projekta je osnaživanje ekonomskih veza između Nišavskog regiona i regiona Montana u Bugarskoj, što će biti potvrđeno organizacijom biznis foruma u Berkovici (Bugarska) na kojoj će biti prisutno po nekoliko desetina privrednih subjekata iz oba regiona. Ovaj forum predstavlja mogućnost da se razmene međusobna iskustva i kreiraju novi kontakti.

Kao sekundarna veza biće i uspostavljanje web portala sa bazom privrednih subjekata iz ovih regiona. Na održavanju ovog portala angažovaće se po jedna osoba iz Srbije i Bugarske.

Trajanje projekta je godinu dana i finansira se iz IPA fonda. Realizacija projekta je počela 01.08.2011. godine.

Evaluacija pripreme preduzeća za privatizaciju i restrukturaciju sa učešćem strateških partnera u Južnoj Srbiji

Uz podršku USAID - OTI, a uz saradnju sa Ekonomskim fakultetom u Nišu urađena je ekspertiza na temu privatizacije i restrukturacije preduzeća u Južnoj Srbiji. Rezultati istraživanja odštampani su u prigodnoj publikaciji koja je distribuirana na preko 200 adresa organa vlasti, udruženja privrednika i drugih aktera privrednog života. Još oko 300 primeraka podeljeno je u susretima koje je menadžment PROTECTE imao sa ljudima koji imaju uticaja na privredni život zemlje.

Pokretanje i razvoj održivog biznisa

Uz saradnju i podršku CHF-a aprila 2002. započet je program koji je imao cilj da identifikuje kvalitetne biznis ideje u malim lokalnim zajednicama i da im pomogne u realizaciji. Potom smo identifikovali najprofitabilnije delatnosti u ovim zajednicama kako bi obezbedi održivost i nova radna mesta. Projekat je poslužio kao osnova budućim projektima u ovoj oblasti interesovanja PROTECTE.

ALT NET

Tokom 2002. i 2003. godine PROTECTA je realizovala program IRD alternativne mreže NVO (ALT NET) za distribuciju hrane, školskog materijala, higijene, odeće... Treća i zadnja faza projekta imala je za cilj da obezbedi finansijsku podršku za započinjanje biznisa socijalno ugroženim licima. Reč je o nepovratnim mikro kreditima koji su poslužili kao donacija za kvalitetniji život ovih ljudi.

Standardima ka tržitu evropske unije

PROTECTA je počela realizaciju projekta prekogranične saradnje mikroregiona na relaciji opština Vranje, Preševo i Kumanovo sa partnerskim organizacijama „Green World“ iz Preševa i „Fenix“ iz Kumanova. Cilj projekta je da se kroz edukaciju proizvodjača i potencijanih proizvodjača zdrave hrane uvede HACCP standard koji je postao potreba i neophodnost da bi proizvodjači izvozili svoje proizvode u Evropskoj Uniji. Projekat je počeo 01.06.2007. i trajaće 4 meseca. Kroz edukaciju koju će voditi eminentni treneri eksperti iz oblasti HACCP standarda na Balkanu, imamo za cilj da pored uspostavljanja prekogranične saradnje multietničkog sastava, edukujemo i dodelimo sertifikate polaznicima kako bi sami uveli u proizvodnju HACCP standard. Projekat je podržao EAST-WEST Institute.  

Niški investicioni forum NIF08

Osnovni cilj NIF08 je povećan nivo investicija u ova tri okruga poboljšanje imidža privrede ovog regiona, predstavljanje i promociju konkretnih, pozitivnih i reprezentativnih poslovnih prilika, preko primera uspešnog poslovanja biznis sektora i lokalnih samouprava.

NIF08 predstavlja mnogo više od obične poslovne konferencije. Nišavski, pirotski i toplički okrug su spremni da iskoriste ovu priliku i predstave svoje uspešne poslovne i investicione planove, svoje potencijale i prednosti u odnosu na ostale regione Zapadnog Balkana. Smeteni na veoma važnoj raskrsnici puteva između Evrope i Azije, povezujući centralnu i zapadnu Evropu sa Atinom i Istanbulom, posedujući značajne prirodne resurse, kao što su Stara planina i Đavolja Varoš (izabrana u 50 prirodnih svetskih čuda), kao i bogatu istoriju (arheološko nalazište rimskog grada Medijana - IV vek n.e., gde je rođen Konstantin Veliki, Ćele Kula, srednjevekovna tvrđava...) i sa sve razvijenijom ekonomijom i privatnim inicijativama, ovi okruzi su u poziciji da načine dramatičan skok u svom razvoju oslanjajući se na postojeće, ali i na još uvek neiskorišćene resurse.

Agencija za posredovanje u zapošljavanju – Socijano preduzeće

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u saradnji sa Centrom za socijalni rad „Sveti Sava“, Nacionalne službe za zapošljavanje i AISEC-om je krenuo u realizaciju projekta „Agencija za posredovanje u zapošljavanju – Socijalno preduzeće“. Projekta predstavlja osnivanje prve agencije takve vrste na teritoriji grada Niša koja će se baviti posredovanje u zapošljavanju lica sa evidencija nezapošljenih Nacionalne službe za zapošljavanje. Prioritet ovog projekta biće upošljavanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva tj. asistiranje pri zapošljavanje lica koja se nalaze na marginama društvene lestvice u preraspodeli društvenog bruto dohotka, NKV radnici sa dužim stažom kod Nacionalne agencije za zapošljavanje, interno raseljenim licima i izbeglicama kao i manjinskim zajednicama koje žive u Nišu i ženama.

Projekat je podržan od strane UNHABITAT-ovog programa razvoja pilot inicijativa i implementiraće se u periodu od 10 meseci. Za to vreme predviđeno je da se projektom pomogne u pronalaženju zaposljenja za 60 lica koja ispunjavaju kriterijume da bi bili korisnici usluga agencije.

Projekat predviđa aktivnosti na terenu i aktivnosti vezane za poboljšanje statusa socijalo ugroženih kategorija stanovništva kroz procese pregovaranja i javnog zagovaranja sa glavnim akterima u gradu. Stvaranjem baze podataka mogućih korisnika usluga preduzeća i mogućih poslodavaca vršiće se tokom celog trajanja projekta. Specijalno obučen tim za saradnju i pregovaranje sa biznisom pobrinuće se da se mogući poslodavci animiraju na pravi način i da im se predstave sve prednosti koje bi imali ovakvim načinom rada. Predviđeno je i da pojedini korisnici usluga prate ovaj tim tokom njihovog rada i pregovaranja sa mogućim poslodavcima radi sticanja neophodnog iskustva pri budućem pronalaženju posla. Za potrebe dodatnog obaveštavanja poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja korisnika Agencije biće otvoreni info telefoni koji će raditi svakog radnog dana.

Proces javnog zagovaranja radi poboljšanja statusa socijano ugroženih kategorija stanovništva odvijaće se uporedo sa terenskim radom. Namera je da se glavnim akterima koji utiču na trenutno stanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva ukaže na njihov težak položaj i da se identifikovanjem glavnih uzroka tog stanja utiče na njihovo smanjivanje sa tendencijom trajne eliminisanje. Kao glavne aktere i partnere u ovoj akciji imaćemo strukture Grada Niša (Kabinet Gradonačelnika i Gradske opštine Niša) ustanove socijalne zaštite, velika preduzeća u gradu (javna i privatna)...

Povecavanje kapaciteta za pregogranicnu razmenu i saradnju malih i srednjih preduzeca Nišavskog, Pirotskog, Jablanickog i Pcinjskog kao i okruga Montana

Ovo je projekat u okviru Susedskog programa Bugarska – Srbija. Program finansira EU, realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju, preko Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije. Projekat je krenuo sa realizacijom 19.02.2007. godine i traje 10 meseci. Partner na projektu je omladinska organizacija „Rodoljublje“ iz Montane, Bugarska.

Ukupni ciljevi projekta su:

 • Stvaranje osnove za održivi ekonomski razvoj u pogranicnom regionu u procesu tranzicije kroz podsticanje saradnje i razmenu kontakata u oblasti privrednog razvoja.
 • Jacanje prekogranicnih aktivnosti koje su zasnovane na realnim potrebama okruženja, kao osnovni preduslov za trajno rešavanje problema.

Specificni cilj: Stvaranje mehanizama za bolju razmenu i vecu dostupnost informacijama, kao osnovnog preduslova za razvoj prekogranicne saradnje u sektoru malog i srednjeg biznisa.

Ciljna grupa: Predstavnici malih i srednjih preduzeca u pogranicnom regionu (Nišavski, Pirotski, Jablanicki i Pcinjski kao i okrug Montana u Bugarskoj)

Ocekivani rezultati:

 • Stvorena informaciona mreža u cilju efikasne razmene informacija izmedu privrednih subjekata (malih i srednjih preduzeca) u pogranicnom regionu. (web sajt, mailing lista, medunarodni ekspertski tim).
 • Povecan nivo znanja o prednostima direktne saradnje u oblasti privrede izmedu susedskih zemalja kroz primere dobre prakse, kao i predocavanje mogucnosti o zajednickom nastupu na trecim tržištima. (susreti po okruzima, regionalni sastanak privrednika, medunarodna konferencija).
 • Stvaranje povoljnih uslova za pekogranicnu saradnju privrednih subjekata (malih i srednjih preduzeca) kroz upoznavanje sa specificnostima zakonske regulative i propisa (Info centar, baze propisa).
 • Ohrabrivanje lokalne sredine za pokretanje malog biznisa, kroz primere dobre prakse i informativnu podrsku. (TV emisija, kampanja, direktorijum preduzeca)

Snaga društvene odgovornosti

Država –biznis-građani za ekonomska i socijalna prava

Fond Centar za demokratiju u saradnji sa Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA u Nišu pokrenuo je projekat „SNAGA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI“.

Ciljevi kampanje:

Promocija i jačanje svesti o važnosti poštovanja i zaštite ekonomskih i socijalnih prava, posebno prava u sferi zapošljavanja, rada i radnih odnosa, kao i isticanje njihovog značaja za demokratski i održivi društveni razvoj.

Kampanjom želimo da doprinesemo:

Biznis – Povećanju odgovornosti i zalaganja biznis sektora u poštovanju ekonomskih i socijalnih prava vezanih za rad i zapošljavanje

Vlada – Povećanju angažmana i odgovornosti vlade i vladinih agencija u poštovanju, ostvarivanju i promociji ekonomskih i socijalnih prava, posebno kroz unapređenje relevantnog pravnog okvira, ratifikacijom Evropske socijalne povelje, kao i obezbeđenjem poštovanja postojećih zakona

NVO – Povećanju kapaciteta nevladinih organizacija da sprovode monitoring i zastupanje za efikasniju zaštitu ekonomskih i socijalnih prava

Opšta javnost – Jačanju svesti opšte javnosti o značaju poštovanja ekonomskih i socijalnih prava

Kampanja će biti sprovedena na teritoriji cele Srbije, a naročito u 10 gradova: Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Paraćin, Kruševac, Niš, Užice, Novi Sad, Zrenjanin i Subotica

Tokom kampanje nameravamo da:

 • Analiziramo pravni okvir u oblasti ekonomskih i socijalnih prava, kao i stanja i prakse kršenja ovih prava u oblasti rada
 • Organizujemo ekspertske analize i rasprave o glavnim problemima i preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti
 • Formiramo i učinimo efikasnom koaliciju NVO koja će aktivno učestvovati u kampanji
 • Predstavimo kampanju javnosti kroz distribuciju propagandnog materijala i promociju u medijima
 • Uspostavimo saradnju sa kompanijama i malim i srednjim preduzećima i prikupimo informacije o njihovom odnosu prema zaštiti ekonomskih i socijalnih prava
 • Prikupimo individualna svedočenja radnika o njihovim ličnim iskustvima i primerima kršenja prava u ovoj oblasti na radnom mestu
 • Organizujemo trening za nevladine organizacije za monitoring ekonomskih i socijalnih prava
 • Promovišemo ekonomska i socijalna prava na lokalnom nivou kroz seriju lokalnih konferencija i javnih debata
 • Organizujemo nacionalnu konferenciju na kraju kampanje

Kampanja predstavlja deo šireg programa „Unapređenje kulture ljudskih prava“ koji se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz program „Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) mikro projekti“.