deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
  deco
protecta

MLADI SU ZAKON 2014 – Nišavski okrug (12.05.2014. – 12.01.2015.)

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije realizuje projekat “MLADI SU ZAKON 2014 – Nišavski okrug”.

Ovaj osmomesečni projekat će biti realizovan na teritoriji Nišavskog okruga a ciljna grupa su svi mladi iz ovog okruga uzrasta 15-30 godina

Opšti i specifični ciljevi projekta:

Afirmisanje mladih i promocija omladinskog aktivizma kroz pružanje podrške inicijativama i radu volonterskih grupa na polju stvaranja boljih uslova za rad i život u lokalnoj zajednici.

 • Informisanje i umrežavanje mladih i omladinskih organizacija

 • Edukovanje i osnaživanje mladih na putu ka aktivnijem učestvovanju u kreiranju omladinskih politika na lokalu.

 • Podrška radu omladinskih organizacija i realizaciji inicijativa koje doprinose rešavanju određenog problema u lokalnoj zajednici.

 • Uključivanje mladih da na kreativan način razmišljaju o svom položaju u društvu i da podstaknu slična razmišljanja i kod svojim kolega i prijatenja.

 • Upoznavanje i informisanje mladih o zakonskim okvirima za mlade, omladinskim organizacijama i omladinskim institucijama.

 • Unapređenje lokalne sredine kroz podršku izrade strateških dokumenata za mlade.
Lista projektnih aktivnosti po grupama:

 • Promocija programa MLADI SU ZAKON 2014 - Nišavski okrug

 • Objavljivanje i promocija javnog poziva - konkursa

 • Odabir projektnih ideja volonterskih grupa

 • Organizacija trodnevne obuke za pisanje predloga projekta i predloga budžeta projekta

 • Podrška volonterskim grupama pri realizaciji omladisnkih projekata

 • Obeležavanje međunarodnog dana mladih - 12. avgust

 • Organizacija okruglih stolova u procesu izrade Nacionalne strategije za period 2015 - 2025

 • Odabir najboljeg omladinskog projekta u konkretnom okrugu

“EUforija - Kviz znanja o EU za učenike niških srednjih škola” (01.08.2012. - 30.11.2012.)

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA uz medijsku podršku TV 5 realizuje projekat „EUforija - Kviz znanja o EU za učenike niških srednjih škola“, podržanog od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

„EUforija - Kviz znanja o EU za učenike niških srednjih škola“ je četvoromesečni projekat koji će se realizovati u periodu od 01. avgusta. 2012. do 30. novembra. 2012. godine. na teritoriji Grada Niša. Ciljnu grupu projekta čine učenici niških srednjih škola

Opšti i specifični ciljevi projekta

Opšti cilj projekta „EUforija“ je informisanje i edukovanje mladih ljudi u Nišu o vrednostima i standardima EU kao i o prednostima koje članstvo u EU donosi mladim ljudima.
Specifični cilj projekta je predstavljanje procesa EU integracija na popularan i zabavan način kroz učenje i igru.
Drugi specifični cilj je razvijanje vanškolskih programa vezanih za proces EU integracija u kojima su uključene škole.
Treći specifični cilj je razvijanje takmičarskog duha kod mladih.

Ciljna grupa i struktura korisnika

 • Direktna ciljna grupa su nam učesnici kviza iz svih niških srednjih škola
 • Indirektne ciljne grupe su:
  Svi učenici niških srednjih škola obuhvaćeni kampanjom
  Svi učenici niških srednjih škola, navijači u okviru kviza „EUforija“
  Građani Niša i okoline koji će o projektu biti informisani putem medija

Lista projektnih aktivnosti po grupama:

 • Medijska promocija, izrada i distribucija promotivnog materijala
 • Izrada edukativnog materijala
 • Organizovanje i realizacija kviza
 • Organizovanje Edukativno nagradnog putovanja

Struktura partnerstva

Zarad pravovremenog i objektivnog informisanja uže i šire javnosti o realizaciji projektnih aktivnosti neophodnu medijsku podršku pružiće nam regionalna medijska kuća TV 5, ujedno i partner na projektu.

Snimanje i emitovanje finala TV kviza i specijalne TV emisija praćene video zapisom sa edukativnog putovanja. Ovaj deo projekta će biti realizovan i finansijski pokriven od partnera na projektu TV 5.

Omladinski kamp za zakonitost

Nacionalni projekat “Omladinski kamp za zakonitost”, koji je finansiran od strane OEBS Misije u Srbiji, za cilj ima edukovanje i umrežavanje grupe od 16 mladih aktivista iz 16 omladinskih OCD iz Srbije na teme promocije principa zakonitosti, građanske, nenasilne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Ciljne grupe i krajnji korisnici su aktivisti, predstavnici omladinskih OCD iz Srbije, lokalna zajednica, mediji, državne službe.

Aktivnosti na projektu:

 • Održavanje trening kampa za predstavnike omladinskih OCD na teme građanske, nenasilne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije
 • Umrežavanje aktivista i omladinskih OCD i njihovo priključenje ACRIMA mreži
 • Organizovanje 25 konferencija za štampu u 25 različitih gradova pre početka nacionalne kampanje “STOP KORUPCIJI”
 • Održavanje nacionalne kampanje: STOP KORUPCIJI” u 25 različitih gradova u Srbiji
 • Održavanje nacionalne konferencije u Beogradu gde će biti predstavljeni rezultati projekta, predstavljeni rezultati kampanje i održana osnivačka skupština ACRIMA mreže

Partner na projektu je FLARE mreža, najveća mreža OCD za građansku, nenasilnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Mladi su zakon – Nišavski okrug

Projekat „MLADI SU ZAKON“ finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta u kome PROTECTA predstavlja Resurs centar nišavskog okruga za učešće u procesu izgradnje institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike.

U okviru projekta realizovaće se 3 akcije:

 1. Okrugli sto
 2. Volonterska akcija
 3. Javni događaj

Okrugli sto - Cilj sastanka je da se predstavi prva radna verzija Zakona o mladima i da se otvori diskusija radi što bolje pripreme samog zakona. Svoje mišljenje o tekstu prve radne verzije zakona o mladima bi trebalo da daju ravnomerno lokalni predstavnici:

 1. studenti i učenici srednjih škola, odnosno đačkog parlamenta,
 2. omladinske organizacije i udruženja građana koji se bave mladima,
 3. javnih ustanova (škole, doma zdravlja, policije, centra za socijalni rad, doma kulture itd.),
 4. lokalne samouprave i lokalnih saveta za mlade.

Volontersko omladinsku akciju na temu „ Mladi su zakon“ će sprovesti neka neformalna ili formalna grupa mladih. Nakon konkursa (objavljenog 12. avgusta kada se i obeležava Međunarodni dan mladih i koji će trajati do 20. septembra 2010. godine), na kome će se neformalnim i formalnim grupama mladih (omladinske organizacije, đački parlamenti i sl.) prijaviti i dati svoj predlog akcije na temu „Mladi su zakon“ komisija će od pristiglih prijava na odabrati jednu najoriginalniju i najzanimljiviju akciju koja će biti finansirana. Planirano vreme realizacije volonterske akcije je sredina oktobra 2010. godine.

Javni događaj u nišavskom okrugu će biti koncert organizovan na javnom prostoru u Nišu, u periodu od 15. do 25. septembra. Ovaj koncert će biti organizovan neposredno pre okruglog stola, kao njegova najava. Koncert će ići pod sloganom „Mladi su zakon“, a prioritetna ciljna grupa za ovaj koncert su srednjoškolci i studenti.

Mladi Srbije za zakonitost

Osnovni cilj projekta “Mladi Srbije za zakonitost” je da se na nivou Srbije edukuje grupa mladih aktivista za javno zagovaranje na teme borbe protiv organizovanog kriminala i afirmisanje principa zakonitosti i da im se pruži mogućnost da u svojim lokalnim sredinama organizuju ulične akcije/kampanje na teme iz kojih su prošli obuke. Program je finansiran od strane OEBS misije u Srbiji.

Ciljne grupe ovog projekta čine 14 mladih ljudi, predstavnici 7 omladinskih NVO iz Srbije, lokalne zajednice, mediji, institucije i građani.

Aktivnosti na projektu:

 • Javni konkurs za polaznike letnjeg kampa;
 • Odabir kandidata, organizacija treninga i pravljenje ekspertskog tima;
 • Letnji kamp gde će učesnici, predstavnici omladinskih NVO, u okviru treninga biti obučeni na temu javnog zagovaranja na teme borba protiv organizovanog kriminala i afirmisanje principa zakonitosti;
 • Formiranje prve neformalne mreže omladinskih nevladinih organizacija za borbu protiv organizovanog kriminala u Srbiji;
 • Organizovanje 7 konferencija za štampu u lokalnim zajednicama odakle dolaze NVO učesnice kampa.
 • Mini kampanje u 7 gradova u Srbiji.

Partneri na projektu: FLARE (Freedom, Legality And Rights in Europe) mreža: međunarodna mreža civilnog društva za borbu protiv organizovanog kriminala.

Izbori — sredstvo pomirenja

Edukativni program pokrio je sve opštine u leskovačkom i vranjskom regionu gde su ciljnu grupu činili glasači koji su prvi put glasali na izborima 2003. godine (generacija 1983-1985), ali i pasivne građane i izborne apstinente. Rad sa mladima iz srednih škola u opštinama pčinjskog i jablaničkog okruga podrazumevao je sastanke u svim opštinama sa aktivnim srednjoškolcima iz čijih redova smo birali učesnike edukativnih seminara. Kroz seminar smo pokušali da prenesemo znanja o javnom zagovaranju i timskom radu mladih na problematici izbora i kampanjskog delovanja. Projekat je rađen u partnerstvu sa Edukacionim centrom iz Leskovca kao vodećim partnerom, a finansiran je od strane NPA (Norwegian Peoples Aid).

Debata mladih lidera Balkana

U partnerstvu sa organizacijama iz Bugarske, Makedonije i Albanije, gde je PACE iz Sofije bila vodeći partner, realizovana su 4 seminara sa ciljem uspostavljanja otvorenog dijaloga između ovih zemalja zasnovanog pre svega na prijateljstvu, međusobnom razumevanju, istoriji, interkulturalnoj i nenasilnoj akciji. Učesnici seminara bili su mladi političari i predstavnici NVO—budući donosioci odluka u svojim zemljama. Ukupno 30 mladih ljudi prošlo je kroz edukaciju koja, na žalost, umesto da bude održana u sve četiri zemlje, održana je u samo 3 od kojih je Makedonija organizovala zadnja 2 seminara. Projekat je finansirao Westminster Foundation for Democracy iz Londona.

Allavida program grantova za omogućavanje saradnje mladih u Jugoistočnoj Evropi (YouthExChange.SEE)

PROTECTA je u periodu 2002-2004. bila glavni partner britanske fondacije Allavida za Srbiju. Reč je o regionalnom programu davanja malih grantova (do 3000 Eura) koji su podržavali stvaranje prekogranične saradnje na razvoju  omladinskih programa. Cilj celog programa jeste razmena znanja, veština i iskustava između mladih ljudi na teritoriji Jugoistočne Evrope. PROTECTA je imala zadatak da obavi sve poslove oko promovisanja grant programa u Srbiji, podrške u fazi pisanja projekata, prikupljanja projektne dokumentacije, sređivanja i slanja neophodne dokumentacije za odlučivanje o dodeli granta. Iako je rač o malim grantovima, ova podrška je izazvala veliko interesovanje među omladinskim NVO i omogućila je uspostavljanje novih partnerstava.
Ovo nije bilo prvo iskustvo PROTECTE u administriranju procesa dodeljivanja grantova, jer je tokom 2001. godine centrala britanske fondacije BCIF bila privremeno locirana u kancelarijama PROTECTE.

Škola računara i engleskog za mlade ljude iz različitih ciljnih grupa

Uz podršku nekoliko različitih fondacija (World Bank, Norveška ambasada...) PROTECTA je organizovala edukaciju za rad na računaru i početne kurseve engleskog jezika za mlade ljude iz različitih ciljnih grupa. U periodu od 2002. pa nadalje preko 400 mladih osoba dobilo je neku od ovih edukacija. Ovakav program, iako usmeren na sticanje veština koje će pomoći mladim ljudima pri dobijanju posla, ima posebno značajan aspekt u jačanju samopouzdanja mladih ljudi koji kroz tromesečni rad sa drugim polaznicima imaju priliku da nauče dosta i o timskom radu i radu jedne NVO kao što je PROTECTA. 

Organizovanje i realizacija aktivnosti usmerenih na podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

Cilj projekta je osnaživanje članova omladinskih organizacija, kao i podizanje kapaciteta organizacija za upravljanje projektima, zarad što kvalitetnijeg sprovođenja Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou i motivisanja omladine da učini nešto za sebe i svoje vršnjake.

Ovaj program namenjen je prvenstveno omladinskim udruženjima iz cele Srbije, koja žele da steknu nova znanja u pisanju projekata i kapacitet za vođenje samostalnih lokalnih projekata za mlade. Na samom početku projekta, članovi omladinskih organizacija, proći će treninge iz oblasti pisanja projekata i projektnog menadžmenta, nakon čega će sa projektima napisanim u tom periodu, konkurisati kod Ministarstva omladine i sporta. Omladinske organizacije, kojima projekti budu odobreni, imaće konstantnu podršku iskusnih organizacija.

Posao nadgledanja i podrške projektima omladinskih udruženja biće raspoređen po regionalnom principu, između Grupe „Hajde da...“ i partnera na projektu, tj. NVO „PROTECTA“ iz Niša i Centra za omladinski rad iz Novog Sada. Sve treninge će realizovati treneri/ce Grupe «Hajde da...» sa višegodišnjim iskustvom u edukaciji na temu pisanja i upravljanja projektima, dok će partnerske organizacije, budući da su locirane u Vojvodini, odnosno, Južnoj Srbiji, raditi kao mentori tokom implementacije projekata organizacijama iz njihovog regiona. Projekat je finansijski podržan iz budžeta Republike Srbije- Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Svi različiti - svi ravnopravni

Centar za Razvoj građanskog društva “PROTECTA” je u sklopu svojih aktivnosti za jačanje I očuvanje civilnog društva u Srbiji kao jedan od osnivača aktivno pristupila kampanji ’’All Diferent – All Eqal’’.
Kampanja se u svim zemljama organizuje pod okriljem Saveta Evrope i ima za cilj promovisanje jednakosti, građanskih vrednosti i participaciju mladih.
Kampanju na lokalnom (nacionalnom) nivou realizuju tzv. nacionalni komiteti kampanje. Ideja je da oni budu zasnovani na partnerskom odnosu nevladinih i vladinih tela i institucija, te predstavnika/ca medija aktivnih u oblasti rada sa mladima, socijalnih pitanja, obrazovanja, ljudskih prava i drugo.
Bivajuci clanicom Saveta Evrope i, svakako, imajuci u vidu znacaj Kampanje i mogucnosti koje ona pruža za borbu protiv netolerancije i diskriminacije, Srbija se ukljucila u njenu realizaciju. Inicijativa za njeno pokretanje je došla iz republickog Ministarstva prosvete i sporta kao i od strane nekolicine nevladinih organizacija aktivnih u oblastima koje su prioriteti Kampanje. Vise o kampanji na www.youthserbia.org

Društvena odgovornost preduzeća u službi omladinskog aktivizma

Kako omladinska NVO može da sarađuje sa biznis sektorom?

Grupa „Hajde da...“ iz Beograda, u saradnji sa NVO Centrom za omladinski rad iz Novog Sada i NVO Protekta iz Niša pokrenula je projekat koji će imati za cilj informisanje i edukaciju omladinskih NVO i predstavnika biznis sektora o mogućnostima međusobne saradnje. Omladinske NVO će kroz ovaj projekat imati prilike da se upoznaju sa konceptom društveno odgovornog poslovanja, da se upoznaju sa načinima stvaranja dugoročnog partnerstva sa biznis sektorom i na taj način pronađu finansijsku i drugu podršku za svoje projekte. U isto vreme, predstavnici biznis sektora, imaće priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u Srbiji.

Pozadina društveno odgovornog poslovanja u Srbiji

Strane kompanije u Srbiji kao i domaća mala, srednja i velika preduzeća su sve više aktivni akteri u domenu Društveno odgovornog poslovanja. To se u poslednjih par godina može primetiti kroz rastuću finanansijsku i druge podrške koju bizniz sektor pruža NVO sektoru u cilju rešavanja raznih društvenih problema (između ostalih i problema mladih).

Corporate Social Responsibility (CSR), odnosno društveno odgovorno poslovanje (DOP), jeste pojam koji je još uvek u nastajanju i za koji još uvek ne postoji tačno utvrđen i opšteprihvaćen set specifičnih kriterijuma u pogledu toga šta on sve obuhvata. Imajući u vidu da je primarna uloga biznisa stvaranje radnih mesta i podizanje materijalnog blagostanja u društvu, društveno odgovorno poslovanje se generalno poima kao način na koji kompanije ostvaruju balans između ekonomskih, ekoloških i društvenih ciljeva. To je način da kompanije daju nazad zajednici u kojima posluju.

O treninzima za omladinske NVO

U oktobru i novembru 2007. biće održana tri dvodnevna treninga za tri grupe predstavnika NVO iz Vojvodine, Južne Srbije i Beograda. Teme treninga su:

 • Šta je društveno odgovorno poslovanje - pojam i primena u praksi
 • Ko su donosioci odluka u biznis sektoru i kako im „prići“?
 • Kako omladinska NVO može izgraditi pravo i dugoročno partnerstvo sa biznis sektorom?
 • Primeri društveno odgovornog poslovanja u Srbiji.

Nakon treninga, a u cilju povezivanja omladinskih NVO-a sa predstvnicima poslovnog sektora, u sva tri grada će u novembru i decembru biti održani poludnevni Info-seminari o društveno odgovornom poslovanju na kojima će biti pozvani predstavnici domaćih i stranih kompanija. Na Info-seminarima će predstavnici omladinskih NVO (koji su učestvovali na treningu) imati prilike da se sretnu sa predstavnicima biznis sektora i prezentuju im svoje projektne ideje.
Neke od tema treninga biće modifikovane i prilagođene, u zavisnosti od potreba učesnika i izabranog trenerskog tima. Termini treninga biće naknadno definisani u konsultaciji sa učesnicima.

Jačanje kapaciteta mladih za delovanje u lokalnim zajednicama

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA iz Niša (Srbija) ušla je u partnerstvo sa Allavida-om UK kako bi realizovala ovaj program koji su naši britanski partneri već ostvarili u Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj i Bosni. Programom targetiramo male lokalne zajednice (do 10.000 stanovnika), kako opštine, tako i delove većih gradova koji su jasno definisani kao zasebne celine (npr. predgrađa, manja naselja, zone grada...). Zajednice koje targetiramo projektom su zajednice koje nestaju usled migracija i kretanja mladih ljudi ka većim sredinama. Za razliku od velikih gradova kakvi su Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac – male zajednice ne pružaju mladima gotovo nikakve sadržaje. Mladim ljudima iz ovih zajednica obezbežujemo 4-modularni trening i veliki broj konsultacija, zatim grantove i drugu pomoć u ostvarivanju svojih ideja. Projekat je podržao Balkan Trust for Democracy i realizacija je krenula januara 2006.