deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Arhiva novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
deco Mreza
  deco
protecta

Krovna Organizacija Mladih Srbije (KOMS)

Šta je KOMS?

Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 53 organizacije članice (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

Uloge KOMS-a

 • Prepoznaje potrebe i zastupa interese mladih
 • Predstavlja platformu za dijalog i saradnju i forum za razmenu informacija, iskustava i stavova organizacija članica
 • Promoviše, podstiče i podržava omladinsko organizovanje
 • Učestvuje u institucionalnim procesima donošenja odluka koje su od značaja za mlade, po principu co-management-a
 • Analizira javne politike (zakone, strategije, budžete...) i daje amandmane na njih
 • Sarađuje sa srodnim inostranim organizacijama i zastupa mlade ljude u Srbiji na polju međunarodne saradnje
 • Podstiče saradnju javnih institucija sa mladima po principu co-management-a
 • Bavi se javnim zagovaranjem na nacionalnom nivou
 • Doprinosi izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija članica

Misija KOMS-a

KOMS je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica

Vizija

KOMS je društvo u kome su mladi srećni i zadovoljni svojim životima.

Više o KOMS-u možete naći na: www.koms.rs .

ACRIMA – AntiKRIMinalna Akcija

ACRIMA – AntiKRIMinalna Akcija je neformalna mreža omladinskih organizacija iz Srbije okupljenih oko ideje nenasilne borbe protiv organizovanog kriminala, borbe protiv korupcije i afirmaciju zakonitosti.

Naš cilj je Srbija bez kriminala i korupcije, Srbija u kojoj se poštuje zakon i prava svakog njenog građanina. Mi želimo da ličnim primerom pokažemo da svako ima obavezu da bude aktivan i da da svoj doprinos borbi za bolje društvo u kojem živimo.

ACRIMA je organizovana avgusta 2010. od strane sledećih organizacja:

 • CENTAR ZA RAZVOJ GRAĐANSKOG DRUŠTVA PROTECTA, NIŠ
 • INICIJATIVA ZA INTEGRACIJE, VRANJE
 • SOMBORSKI EDUKATIVNI CENTAR, SOMBOR
 • DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE “STARA PLANINA”, PIROT
 • OMLADINSKA UNIJA, ŠABAC
 • RESURS CENTAR, MAJDANPEK
 • BEČEJSKO UDRUŽENJE MLADIH (BUM), BEČEJ
 • REGIONALNA GRAĐANSKA UNIJA, POŽAREVAC
 • CENTAR ZA GRAĐANSKI AKTIVIZAM DENIZEN, SVRLJIG
 • UDRUŽENJE MLADIH „FEKETIĆ“, FEKETIĆ
 • GORNJA JABLANICA, MEDVEĐA
 • TIMOČKI OMLADINSKI CENTAR, ZAJEČAR
 • DRUŠTVO ZA RAZVOJ KREATIVNOSTI, ALEKSINAC
 • EDUKACIONI CENTAR, LESKOVAC
 • EDUKATIVNI CENTAR, KRUŠEVAC
 • EDUKACIONO HUMANITARNA ORGANIZACIJA, PROKUPLJE
 • CENTAR ZA POZITIVNE PROMENE, PREŠEVO
 • FORUM ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, KRAGUJEVAC
 • EKO-LOR, INĐIJA
 • CENTAR ZA MIR I RAZVOJ DEMOKRATIJE, BEOGRAD
 • OMLADINSKA INICIJATIVA, BLACE
 • SVETIONIK, LOZNICA
 • URBAN-IN, NOVI PAZAR
 • UDRUŽENJE GRAĐANA "NAŠ DOLJEVAC", DOLJEVAC

Naša mreža je mlada mreža mladih za mlade, otvorenog tipa sa ciljem da okupi što veći broj organizacija građanskog društva ujedinjenih i aktivnih oko ideje Srbije bez kriminala i korupcije.

Web: www.acrima.net
Mail: office@acrima.net
Tel: 018 522 788
Adresa: TPC Kalča, lokal BI – 43 18000 Niš

Resurs centar Natura 2000

Šta je Natura 2000?

NATURA 2000 je središnji deo politike o zaštiti prirode i biološke raznovrsnosti Evropske Unije. To je mreža područja za zaštitu prirode širom EU ustanovljena u skladu sa Direktivom o staništima iz 1992. godine. Cilj mreže je da se osigura dugotrajni opstanak najvrednijih i najugroženijih vrsta i staništa u Evropi. Sastoji se od Posebnih područja zaštite (eng. Special Areas of Conservation – SAC) koja su zemlje članice proglasile u skladu s Direktivom o staništima, a takođe uključuje Područja posebne zaštite (eng. Special Protection Areas – SPA) koja se proglašavaju na osnovu Direktive o pticama iz 1979.

Direktiva o staništima navodi oko 230 tipova staništa i preko 1000 vrsta biljaka i životinja značajnih za EU. Direktiva o pticama navodi preko 190 osetljivih vrsta kojima je potrebna zaštita staništa na osnovu zaštite područja. Takođe, prepoznaje potrebu za zaštitom značajnih područja za migratorne vrste ptica, posebno močvarnih staništa.

Uloga NVO u mreži Natura 2000: Nevladine organizacije, koje su aktivne na zaštiti biodiverziteta, trebalo bi da imaju aktivnu ulogu u Natura 2000 procesu. Nevladine organizacije mogu da:

 • daju doprinos nominaciji područja;
 • uzmu učešće na biogeografskim seminarima;
 • lobiraju za bolje usaglašavanje zakonodavstva sa EU standardima i bolje finansiranje;
 • šalju komentara na projekte, planove i programe koji utiču na Mrežu Natura 2000.

Članovi mreže NATURA 2000 Resursni Centar Srbije: Akademsko društvo za zaštitu i proučavanje prirode-Novi Sad, Ambasadori životne sredine-Beograd, Asocijacija za razvoj ibarske doline ’’IDA’’- Kraljevo, CEKOR- Subotica, Centar za očuvanje biodiverziteta i održivi razvoj EKOLIBRI Bionet- Beograd, Društvo za zaštitu i proučavanje riba- Novi Sad , Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine- Novi Sad , EKO CENTAR- Beograd, Eko Forum- Beograd, Ekološki klub grada Sremske Mitrovice- Sremska Mitrovica, Ekološko društvo ’’Endemit’’- Beograd, Ekološko društvo Dragačevo- Guča, Ekološko udruženje za lokalno održivi ratvoj ’’EKOLOR’’- Krčedin, GM Optimist- Gornji Milanovac , Green Bike- Valjevo, Inženjeri zaštite životne sredine -Novi Sad, Kruševači ekološki centar- Kruševac, Mladi istraživači Srbije -Beograd, Nepušačko edukativni centar PR-Kragujevac, NIDSB ’’Josif Pančić’’- Novi Sad, NVO ’’ Lokalna agenda 21 za Kostolac opštinu’’- Kostolac, Planinarsko društvo ’’Kablar’’ - Čačak, Pokret Gorana- Sremska Mitrovica, Studentski eko pokret-Beograd, Udruženje građana ’’Škola za opstanak’’- Beograd , Unija ekologa ’’UNECO’’- regionalni centar Paraćin, Volonterski centar Vojvodine- Novi Sad, Liga za ornitološku akciju-Beograd, Društvo mladih istraživača -Bor, Prirodnjačko društvo „Gea”-Vršac, Ekološko udruženje „Avalon”-Vršac, Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina-Pirot, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA-Niš.

Više informacija o Natura 2000 mreži možete pogledati ovde .

BELLS pokret – Balkan Environmetal Life Leadership Standard

Misija Bells pokreta: Мisija Bells pokreta je da budemo lideri održivog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana. Kroz različite inicijative, akcije i edukacije doprinosimo da građani zapadnog Balkana ostvaruju svoje pravo na zdravu životnu sredinu i bolji ekonomski i socijalni standard.

Članovi Bells pokreta su uvereni da pitanja životne sredine ne poznaju administrativne granice i partijske boje. Samo kroz dijalog, partnerstvo, razumevanje i usklađivanje sa EU zakonodavstvom možemo postići velike pozitivne promene na nacionalnom i regionalnom nivou.

Ciljevi Bells pokreta:

 • Zalaganje za ekološke liderske standarde i trendove na teritoriji Zapadnog Balkana u okviru procesa kreiranja i sprovođenja ekonomskih i socijalnih politika;
 • Zalaganje za hitno usvajanje i primenu EU standarda i zakona;
 • Zalaganje za čiste tehnologije i zelena radna mesta;
 • Zalaganje za čvršću saradnju i partnerstva vladinog, civilnog i biznis sektora zapadnog Balkana

Članovi Bells pokreta su: članovi Parlamenata Zapadnog Balkana, predstavnici civilnog i biznis sektora, vladini zvaničnici i predstavnici različitih ministarstava, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici medija i aktivni građani.

BELLS kancelarije se nalaze u Beogradu, Prištini, Podgorici, Skoplju, Tirani i Tuzli.

BELLS pokret je rezultat regionalnog projekta "Regionalna akcija zastupanja i kohezije zapadnog Balkana u oblasti životne sredine", podržan od regionalnog programa za životnu sredinu Vlade kraljevine Holandije.

Više informacija o BELLS pokretu možete naći na www.bellsmovement.org .

Balkan E Waste Management Advocacy Network

Regionalna mreža za razmenu znanja i iskustava vezanih za EE otpad i razvoja kapaciteta NVO za lobiranje u ovoj oblasti. Ova mreža je kreirana u okviru projekta Balkanske mreže za zastupanje pri upravljanju elektronskim otpadom (BEWMAN) i ona uključuje 10 organizacije iz Srbije koje se bave pitanjem zaštite životne sredine ili oblastima koje su slične ciljevima i aktivnostima ovog projekta. Opšti cilj ovog projekta je da se poboljša zakonski i institucionalni okvir koji će doprineti pravilnom upravljanju E-otpadom u četiri balkanske zemlje (Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i Bugarskoj). PROTECTA je nacionalni partner za Srbiju u ovom projektu i koordinira ovom mrežom u Srbiji.

Članice mreže iz Srbije:

 • Zerowaste, Beograd
 • CEKOR, Subotica
 • Inžinjeri zaštite životne sredine, Novi Sad
 • NEC-RP, Kragujevac
 • ARS Nova, Valjevo
 • CEDOR, Požarevac
 • OPTIMIST, Gornji Milanovac
 • PLANT, Niš
 • UNECO, Paraćin
 • Društvo za zaštitu životne sredine "Stara Planina", Pirot
Više informacija možete naći na sajtu bewman.eu .

FLARE mreža

Šta je FLARE?

FLARE - Freedom, Legality And Rights in Europe – je mreža osnovana od organizacija civilnog društva sa osnovnim ciljem građanske borbe protiv organizovanog kriminala. Mreža je osnovana 10. juna 2008. godne u Evropskom Parlamentu u Briselu, broji preko 40 članica, organizacija iz 24 zemlje Evrope i bliskog istoka i kao takva je najveća mreža civilnog društva u Evropi za borbu protiv organizovanog kriminala. Sedište ove organizacije je u Torinu u Italiji.

Članice FLARE su organizacije civilnog društva aktivne u oblastima kao što su: borba protiv korupcije, sex trafiking, omladinski program i edukacija, ekološka zaštita, zaštita ljudskih prava i sl. Članice FLARE mreže dolaze iz EU dela Evrope, sa Mediterana, zemalja Balkana i bivših Sovjetskih zemalja.

FLARE mreža u svojoj politici rada polazi od činjenice da je organizovani kriminal postao međunarodni fenomen i problem koji ne priznaje granice, nacionalne podele, zakonske prepreke. Kao takav, on zahteva da se i institucije i organizacije koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala umreže u cilju razmene iskustva, informacija, i zajedničkih akcija. FLARE mreža je najveći i najsnažniji pokušaj organizovanja civilnog društva u Evropi sa ciljem alternativne borbe protiv organizovanog kriminala i sa ciljem buđenja svesti građana Evrope na ovu temu.

Više informacija o FLARE mreži možete naći na: www.flarenetwork.org.

Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR

NAPOR okuplja organizacije građanskog društva, koje sprovode omladinski rad na području Republike Srbije. Jedna od članica NAPOR-a je i PROTECTA.

Glavni cilj NAPOR-a je profesionalizacija omladinskog rada kroz:

 • uspostavljanje i implementaciju mehanizama za osiguranje standarda kvaliteta omladinskog rada;
 • definisanje kvalifikacija za omladinske radnike i uspostavljanje adekvatnih programa visokog obrazovanja;
 • definisanje etičkog kodeksa omladinskog rada i formiranje tela koje će se baviti praćenjem etičkih pitanja u omladinskom radu;
 • uspostavljanje procedura za efikasno funkcionisanje NAPOR-a.

Na sajtu NAPOR-a www.napor.net možete saznati kako je i zašto nastao NAPOR, dobiti informacije o tekućim aktivnostima, pronaći kontakte organizacija članica i videti organizacionu strukturu asocijacije i kontakte. Osim toga, odavde možete skinuti različite dokumente relevantne za rad NAPOR i širi okvir omladinskog rada u Srbiji.