deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
  deco
protecta

Ljudi u readmisiji: jačanje politika i prakse u Srbiji

Uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz program EIDHR, Srpski savet za izbeglice je od 17. marta 2007. počeo sa sprovođenjem jednogodišnjeg projekta „Ljudi u readmisiji: jačanje politika i prakse u Srbiji“. Cilj projekta je da osnaži kapacitete kako vladinih tako i nevladinih aktera koji pružaju pomoć osobama koje se, na osnovu ugovora o readmisiji sa Evropskom unijom, vraćaju iz zapadnoevropskih zemalja.

U narednih 12 meseci SSI će održati šest dvodnevnih obuka za po dvadeset službenika lokalnih administracija i nevladinih aktivista u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Subotici, Novom Pazaru i Kragujevcu. Takođe, ekspertski tim SSI sastaviće i priručnik sa informacijama o procesu readmisije, pravima povratnika i preporukama lokalnim admistracijama i ostalim zainteresovanim stranama o načinima efikasnog i humanog bavljenja problemima ovih ljudi. Projektne aktivnosti sprovodiće Sekretarijat Srpskog saveta za izbeglice uz stručnu podršku Grupe 484, Centra za razvoj civilnog društva PROTECTA, Novosadskog humanitarnog centra i Srpskog demokratskog foruma, u tesnoj saradnji sa ostalim članicama Saveta i drugim akterima u Srbiji koji se bave ovom problematikom.

Procena Saveta Evrope jeste da će iz zapadne Evrope u SCG biti vaćeno najmanje 50.000 ljudi. Do 2005. godine Srbija je potpisala 15 ugovora o readmisiji sa evropskim državama i jedan sa Kanadom, a u toku su pregovori o potpisivanju zajedničkog ugovora o readmisiji sa Evropskom unijom. U Srbiji su ograničeni kapaciteti institucija koje će se baviti povratnicima. S jedne strane je nevelik broj stručno osposobljenih ljudi, a sa druge slaba razmena informacija kao i potreba da se unapredi saradnja ustanova i organizacija koje će se baviti pitanjem readmisije u Srbiji. Pored navedenih aktivnosti, Srpski savet za izbeglice će kroz projekat “Ljudi u readmisiji – unapređenje politika i prakse u Srbiji” nastojati da poveže, odnosno, stvori mrežu organizacija, ustanova i pojedinaca, kako onih iz Srbije, tako i zainteresovanih iz inostranstva čije su aktivnosti usmerene ka ljudima u readmisiji.

Projekti u okviru Srpskog sveta za izbeglice

Tokom 2005. godine, SSI je sproveo četiri zastupničke kampanje na teme koje članice Saveta smatraju ključnim za izbeglice i raseljena lica u Srbiji:

  • zakonska regulativa u vezi sa azilom u Srbiji i Crnoj Gori
  • promocija prava na povratak u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu
  • pristup pravima za raseljena lica sa Kosova
  • promocija lokalne integracije u Srbiji kao dugoročnog rešenja za izbegle i raseljene, s naglaskom na ulogu mladih u tom procesu

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA i Grupa 484 u 2005. godini realizovali su projekat „Zagovaranje za prava interno raseljenih“.

Seminar za mlade

U okviru  ovog projekta Grupa 484 i PROTECTA, su organizovale seminar u Paraćinu od 26. do 29. avgusta 2005.  pod nazivom ’Kampanja za azštitu prava interno raseljenih lica’.
Seminar je okupio oko 40 mladih ljudi iz Paraćina, Niša, Leskovca, Kraljeva, Ivanjice, Stare Pazove, Beograda, Velikog Gradišta, Novog Sada i Požarevca.
Na seminaru je bilo reši o  položaju i pravnom statusu interno raseljenih lica, o tehnikama javnog zagovaranja, organizovanja lokalnih akcija i aktivizmu mladih u Srbiji.
Lokalne akcije u okviru projekta „Zagovaranje za prava interno raseljenih“.

U okviru projekta „Zagovaranje za prava interno raseljenih“ Grupa 484 i PROTECTA organizovale su lokalne akcije u:

Beogradu, Požarevcu, Novom Sadu, Leskovcu, Staroj Pazovi i Nišu.

Lokalna akcija u nišu realizovana je pod nazivom „Dođi i budi drug“.

U okviru akcije organizovana je podela propagandnog materija na temu položaja raseljenih lica u srbiji i Nišu, sa ciljem da se podigne svet građana o položaju u kome se nalazi ova kategorija ljudi.

Akciju je sve vreme pratila jaka medijska kampanja, posebno na lokalnom CITY Radiju, koji je svakodnevno emitovao priloge na temu raseljenih, ali i pozivao sve građane Niša da učestvuju u akciji koje je održana u  Čairu 29. 10. 2006. godine.

Akcija u Čairu „Dođi i budi drug“

Akcija u čairu je zamišljena takoda okupi decu osnovnoškolskog uzrasta iz niša i okoline i decu iz koletivnih centara, kao i i iz porodica reseljenih iz individualnog semštaja. Na tak način hteli smo da pošaljemo poruku da su sva deca ista i da treba da uživaju podjednako usvom detinjstvu, nevezano odakle su. Zato je i PROTECTA u saradnji sa glumcima Lutkarskog pozorišta iz Niša i školom glume fair Plaz organizovala predstavu.  Tokom predstave organizovane su interkaktivne igre koje su animirale sve prisutne. Na taj načih deca raseljena sa Kosova i Metohije upoznala su se i družila sa vršnjacima iz niških osnovnih škola.

Regionalni sastanak

PROTECTA i Grupa 484 organizovale su i regionalni sastanak na temu „Položaj raseljenih“.   

Na sastanku je bilo reči o aktuelnoj situaciji u kojoj se nalazi kategorija raseljenih na teritoriji južne Srbije i o načinima za poboljšanje njihovog socio-ekonomskog statusa. 

Ovom prilikom uspostavljena je i učvršćena saradnja svih struktura koje se bave ovom kategorijom ljudi, a sve u cilju poboljšanja statusa interno raseljenih lica.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne vlsati iz Niša i niških opština, predstavnici komeserijata za izbeglice iz Niša, Ražnja, kraljeva,  Svrljiga, kao i predstavnici brojnih domaćih i stranih nevladinih organizacija.  

Osim njih, sastanku će prisustvovati predstavnici stranih i domaćih nevladinih organizacija koje se bave poboljšanjem socio-ekonomske situacije raseljenih, kao i udruženja raseljenih.

U okviru Srpskog saveta za izbeglice PROTECTA je preuzela odgovorsnost i zadovoljstvo da sprovede HAP – I standarde u svojoj organizaciji. Na taj način postaje je jedna od retkih organizacija ne samo u Srbiji, već i u širem regionu kajase u svom humanitarnom radu vodi poštovanjem medjunarodno utvrdjenih kriterijuma u humanitarnoj delatnosti.

U toku 2006. godine PROTECTA će u okviru Srpskog saveta  za izbeglice učestvovati u realizaciji

Projekat „Promovisanje HAP-I principa“

U periodu novembar 2005. do februara 2006. godine  PROTECTA je sprovela anketiranje raseljenih sa Kosova i Metohije. Anketa je sadržala pitanja o količini, kvalitetu, i terminu dobijanja odredjenih usluga, pomoći ili nečeg drugog. Takodje, od korisnika smo želeli da čujemo koje su vrste pomoći dobijali,. Da li ih je ta pomoć bila najpotrebnija u tom trenutku, i šta je to čime korisnici nisu bili zadovoljni anketa je uradjena na uzorku od 200 ispitanika iz Niša, Svrljiga, Bele Palanke i Aleksinca.